• Informacje na temat:

  wysokość podatku od czynnosci cywilnoprawnych

Artykuły na temat: wysokość podatku od czynnosci cywilnoprawnych
 • ...musiała zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Na wszelki wypadek porozmawiała o tej sprawie z doradcą finansowym. – Potrzeba mi czterdziestu tysięcy złotych. Ojciec pożyczy mi te pieniądze(...) 9637 zł ma obowiązek w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki zgłosić deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym. W tym celu trzeba wypełnić formularz PCC...

 • Podatek od czynności ustanowienia zabezpieczenia nie zależy od liczby nieruchomości obciążonych hipoteką.

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) zazwyczaj wynosi 2 proc.

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

 • ZUS zmienia umowę o dzieło na zlecenie? To oznacza wyższy podatek

  ...​Jeśli ZUS zmieni kwalifikację umowy z dzieła na zlecenie - zmienia się także wysokość kosztów podatkowych. Wiąże się to z koniecznością dopłaty i przez zatrudniającego, i zatrudnionego.

 • Do 15 marca płacimy za nieruchomości

  Jak co kwartał, właściciele nieruchomości muszą uszczuplić swoje portfele o ratę podatku od nieruchomości. Dokładny termin wpłaty pierwszej raty tego podatku mija 15 marca br.

 • Jeżeli zdecydowałaś się na lokal z rynku wtórnego, to najczęściej nie unikniesz zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2 proc. wartości mieszkania. Jeśli więc kupisz je za np. 300(...), gdy trafia do nich twoja deklaracja i tak sprawdzają, czy wartość mieszkania zgadza się z cenami rynkowymi. Gdy odkryją nieścisłość sami wyliczają wartość nieruchomości i wysokość podatku, jaki musisz...

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości a kwestie podatkowe

  sposobu zniesienia współwłasności mają wpływ na wysokość i rodzaj podatku?

 • ..., że można negocjować wysokość opłaty notarialnej. Jest to możliwe np. przy sporządzaniu aktu darowizny czy sprzedaży nieruchomości. Na jaką zniżkę można liczyć? Wysokość obniżki opłaty(...) czynności cywilnoprawnych) nie płaci się w ratach. Uiszcza się je gotówką do rąk notariusza, po sporządzeniu aktu. Notariusz może najwyżej, w uzasadnionych sytuacjach, wystawić fakturę na przelew...

 • Jak uniknąć zakwestionowania ceny nabywanej nieruchomości?

  Transakcja zakupu nieruchomości wiąże się nie tylko z opłatą ustalonej między stronami kwoty, ale również z opłatami dodatkowymi, których wysokość zależy od wartości przedmiotu sprzedaży. Zaniżenie wartości nabywanej nieruchomości może pociągać za sobą duże konsekwencje, których można uniknąć.