• Informacje na temat:

  wysokość składek zus 2013

Artykuły na temat: wysokość składek zus 2013
 • ZUS bierze wszystko. Składki od umów-zleceń i o dzieło

  ...składek przygotowana przez resort. Kliknij i pobierz darmowy program PIT 2013 - To jakiś absurd, żeby przepisy dotyczące kosztów pracy zmieniały się co rok. Firmy będą miały(...) wynagrodzenie, uwzględniając wysokość składki liczonej do czasu przekroczenia płacy minimalnej. ● W 2016 r. zleceniobiorcy otrzymają na rękę jeszcze mniej...

 • (ich wysokość jest ustalona zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej). Czy kwota dokonanego im zwrotu z tego tytułu jest zwolniona ze składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego?

 • ...będziemy pracować dłużej nie przekłada się na wysokość emerytur. Będą one o wiele niższe niż te, które są wypłacane obecnie. Osoba, która zarabia średnią krajową (3,7 tys. zł), przechodząc w tym roku na(...) zadanie. Powinniśmy sami zatroszczyć się o dodatkowe pieniądze na godną starość. Decyzję o oszczędzaniu możemy podjąć w dowolnym momencie. Na podjęcie kolejnej decyzji, od której będzie zależała wysokość...

 • Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

  Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej(...) osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń.

 • ZUS zmienia umowę o dzieło na zlecenie? To oznacza wyższy podatek

  ...​Jeśli ZUS zmieni kwalifikację umowy z dzieła na zlecenie - zmienia się także wysokość kosztów podatkowych. Wiąże się to z koniecznością dopłaty i przez zatrudniającego, i zatrudnionego.

 • Wysokość składki zdrowotnej w 2015 r. rośnie o ponad 3 proc.

  W tym roku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zapłacą składki na ZUS w wysokości 446,88 zł, zaś przedsiębiorcy ze stażem dłuższym niż 24 miesiące - 1095,37 zł miesięcznie - wynika z analizy Tax Care.

 • ...indywidualne konto w wybranym przez ubezpieczonego OFE. W 2011 roku część składki trafiająca do OFE została obniżona i w 2013 roku wyniosła 2,8% (16,72% trafiało do ZUS). Po zmianach łączna wysokość(...) dobrowolne). Zmiana nie wpłynie na wysokość naszej pensji (odprowadzimy tyle samo pieniędzy), zmienia się natomiast sposób lokowania składki – albo w całości pozostanie ona w ZUS, albo jej część będzie...

 • ZUS od zlecenia wykonywanego w kraju i za granicą

  W przypadku gdy zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia za granicą, to wówczas z podstawy wymiaru składek ZUS można mu wyłączyć część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety z tytułu podróży zagranicznej za każdy dzień pobytu za granicą. Zasadę tę stosuje się jednak tylko wtedy, gdy podlegający oskładkowaniu przychód zleceniobiorcy w danym miesiącu jest wyższy niż prognozowane przeciętne

 • Od 1 września 2013 r. nie tylko pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego mogą podlegać ubezpieczeniom w ZUS i mieć opłacane składki z budżetu państwa. Od tego dnia z uprawnienia tego mogą korzystać również inne osoby. Muszą tylko spełnić określone warunki oraz złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty.

 • W żadnej z przygotowanych przez nas prognoz nie ma informacji, czy i o ile może wzrosnąć składka emerytalna. Jeśli otrzymamy zalecenie przygotowania takiego szacunku, to je wykonamy - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozmowie z DGP.