• Informacje na temat:

  wysokosc świadczenia przedemerytalnego netto

Artykuły na temat: wysokosc świadczenia przedemerytalnego netto
 • Najniższe świadczenia wypłacane obecnie przez ZUS wynoszą: 882,56 zł brutto (759,13 zł netto) to najniższa emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza; 676,75 zł brutto (592,84 zł netto) to najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 812,10 zł brutto (703,01 zł netto) to najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do...

 • Zasiłek dla bezrobotnych

  ...przedemerytalnego. Nie ma przyznanego świadczenia przedemerytalnego ani nie prowadzi działalności gospodarczej. By otrzymać prawo do zasiłku trzeba udokumentować, że w czasie 18 miesięcy przed dniem rejestracji(...) i poprosić o listę dokumentów, które trzeba mieć lub okazać przy rejestracji. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej Podane poniżej sumy to kwoty netto (na rękę), obowiązywać będą one...

 • ...1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. Przypominamy, że w tym okresie zasiłek rodzinny otrzymują rodziny, których miesięczny dochód nie przekroczył: – 539 zł netto lub – 623 zł, jeśli było(...) z nieco wyższym dochodem niż poprzedni, będą mogły uzyskać zasi łek rodzinny z opieki społecznej. Nowe kwoty dochodu uprawniające do zasiłku będą wynosić: – 574 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • Wszystko, co trzeba wiedzieć o trzynastej emeryturze

  Pierwsze pieniądze dotrą do prawie miliona osób pobierających świadczenia z ZUS już 30 kwietnia. Jednorazowe dodatkowe wsparcie jest przyznawane z urzędu, więc nie trzeba składać żadnych wniosków o jego wypłatę. Wyniesie ono 888,25 zł netto.

 • Kolosalne odprawy w spółkach Skarbu Państwa

  krócej niż dwa lata, a 12 osób - mniej niż rok. Zdaniem NIK-u świadczenia wypłacane zwalnianym nie miały ekonomicznego uzasadnienia.

 • Premier: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. będzie wypłacane w maju w kwocie 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto. Jednorazowy dodatek emerytalny w wysokości najniższej emerytury ma być wypłacony w maju. Jest to jeden z punktów tzw. "piątki PiS", czyli zestawu propozycji, zaprezentowanych przez

 • Ponad 5 mln emerytów i rencistów dostało już 13. emeryturę z ZUS

  Już ok. 5,1 mln osób otrzymało 13. emeryturę. Łącznie dodatkowe świadczenie ma otrzymać blisko 10 mln osób, z czego 8,3 mln z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do końca maja 13. emerytura łącznie z podstawowym świadczeniem powinna się znaleźć na rachunku wszystkich świadczeniobiorców bądź zostać dostarczona przez listonosza - podkreśla Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł, zdecydowaną większość, bo ok. 8,5 mld zł, pokryje ZUS.

 • "Emerytura plus" coraz bliżej

  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., programu "Emerytura plus" odbędzie się we wtorek w Sejmie.