• Informacje na temat:

    wysokosc świadczenia przedemerytalnego netto

Artykuły na temat: wysokosc świadczenia przedemerytalnego netto
  • Najniższe świadczenia wypłacane obecnie przez ZUS wynoszą: 882,56 zł brutto (759,13 zł netto) to najniższa emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza; 676,75 zł brutto (592,84 zł netto) to najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 812,10 zł brutto (703,01 zł netto) to najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do...

  • Zasiłek dla bezrobotnych

    ...przedemerytalnego. Nie ma przyznanego świadczenia przedemerytalnego ani nie prowadzi działalności gospodarczej. By otrzymać prawo do zasiłku trzeba udokumentować, że w czasie 18 miesięcy przed dniem rejestracji(...) i poprosić o listę dokumentów, które trzeba mieć lub okazać przy rejestracji. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej Podane poniżej sumy to kwoty netto (na rękę), obowiązywać będą one...

  • ...1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. Przypominamy, że w tym okresie zasiłek rodzinny otrzymują rodziny, których miesięczny dochód nie przekroczył: – 539 zł netto lub – 623 zł, jeśli było(...) z nieco wyższym dochodem niż poprzedni, będą mogły uzyskać zasi łek rodzinny z opieki społecznej. Nowe kwoty dochodu uprawniające do zasiłku będą wynosić: – 574 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie...

  • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

    Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.