• Informacje na temat:

  wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2012

Artykuły na temat: wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2012
 • ​Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

  Zatrudnieni na umowę zlecenie uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyższe świadczenia - taki ma być efekt zmian, których projekt przyjął rząd. Zostaną też oskładkowane wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Wpływy do FUS mają wzrosnąć o 650 mln zł.

 • Kiedy przysługuje 500 zł na pierwsze dziecko?

  Wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko po spełnieniu określonego przez ustawodawcę kryterium dochodowego. Dlatego też ubiegając się o to świadczenie należy m.in. udokumentować dochody rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • Polacy wolą szukać pracy na obczyźnie. Socjal jest ważny, ale pensje ważniejsze

  Zaledwie 2,7 tys. Polaków pobierało w 2012 r. zasiłki dla bezrobotnych przysyłane z zagranicy. W tej grupie znalazło się 28 osób z kuroniówką z... upadającej Grecji.

 • Po wygranych wyborach w 2010 r. premier V. Orban zakwestionował dotychczasowy model społeczno-ekonomiczny Węgier, w którym centralne miejsce zajmował demokratyczny system sprawowania władzy politycznej oraz gospodarka wolnorynkowa z dominującą rolą własności prywatnej. W 2014 r. stwierdził wprost, że wzorcowymi modelami do naśladowania dla Węgier są Rosja, Turcja czy Chiny, czyli kraje

 • ..., ale nie może być wyższa niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, tj. obecnie 411,80 zł brutto. Refundacja przysługuje przez maks. 6 miesięcy od podjęcia pracy. Miejsce w żłobku i w przedszkolu Samotni(...) do ośrodka opieki społecznej. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi: – 77 zł do 5. roku życia; – 106 zł powyżej 5 lat do 18 lat; – 115 zł w wieku powyżej 18 roku życia do...

 • Podwyżka abonamentu rtv od stycznia

  Od 1 stycznia 2016 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 7 zł miesięcznie (podwyżka o 0,50 zł w porównaniu z 2015 rokiem), a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 22,90 zł miesięcznie (podwyżka o 1,40 zł). Zmiana stawek nie wpłynie na sytuację ekonomiczną osób ustawowo zwolnionych z opłat, znajdujących się w katalogu zawierającym 22 niżej wymienione grupy.

 • Zarobki Polaków w Wielkiej Brytanii

  Wielka Brytania ciągle pozostaje głównym kierunkiem wyjazdu dla Polaków decydujących się na emigrację w celach zarobkowych. Ile zarabiają? Wynagrodzenie, które otrzymają zależy od długości trwania emigracji oraz stanowiska.

 • Dajemy im 500 dni na naprawę państwa

  Polski dług publiczny wynosi już 700 miliardów złotych, a sama jego obsługa kosztuje prawie tyle, ile wpływa do budżetu z PIT. PO poprosiła o 500 dni na naprawę państwa. Zaczynamy odliczanie - akcentuje "Dziennik Gazeta Prawna".

 • Jakie świadczenia przysługują cudzoziemcom w RFN?

  Komu należy się zasiłek dla bezrobotnych? Generalnie w odniesieniu do obywateli innych państw UE obowiązuje zasada, że prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zgodnie z katalogiem świadczeń socjalnych (Sozialgesetzbuch) przysługuje tylko osobom mieszkającym w RFN, które tu pracują lub pracowały. Kto był zatrudniony w RFN przez okres ponad roku, temu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych...

 • Senacka komisja zdrowia nie zgłosiła poprawek do uchwalonej w ubiegły piątek przez Sejm ustawy o składce zdrowotnej rolników. Ustawa zakłada, że rolnicy zapłacą za osobę 1 zł od hektara w gospodarstwach mających ponad 6 tzw. hektarów przeliczeniowych, w gospodarstwach do 6 hektarów składkę, tak jak dotychczas, zapłaci budżet państwa.