• Informacje na temat:

  wzory wypowiedzeń

Artykuły na temat: wzory wypowiedzeń
 • ...podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego rozliczana będzie ewentualna kaucja, dlatego też poprawne sporządzenie tego dokumentu leży zarówno w interesie wynajmującego, jak i najemcy. Wzory umów najmu łatwo...

 • Bezpłatne studia - największa niesprawiedliwość XXI wieku

  Absolwenci, którzy wyjeżdżają z kraju od razu po studiach, powinni zwracać pieniądze za swoje kształcenie.

 • "Obiekt seksualny" może zrobić karierę

  ...kompetentna". Samospełniające się proroctwo We współczesnym społeczeństwie tradycyjne i popularne wzory kobiecości (ładna, miła, uczuciowa) są sprzeczne ze wzorami profesjonalizmu. I w taki oto sposób...

 • Eliminowanie punktów spornych przy najmie lokali

  Wiele sporów na tle stosunku najmu powstaje na etapie rozliczeń dokonanych po zakończeniu umowy. W szczególności chodzi o rozliczenia związane z nakładami na wynajętą rzecz i kaucjami oraz kosztami robót mającymi na celu przywrócenie pierwotnego stanu lokalu. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne wykorzystujący umowę najmu powinni zawrzeć w niej rozwiązania minimalizujące potencjalne konflikty na tym tle.

 • Propozycja dotycząca kredytów walutowych neutralna dla ratingu

  W ubiegłym tygodniu Kancelaria Prezydenta przedstawiła projekt propozycji rozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych (tzw. ustawa frankowa). Przedmiotem poniższej analizy jest opis propozycji Prezydenta, ocena jej wpływu na stabilność sektora bankowego, perspektywy kształtowania się kursu złotego oraz wiarygodność kredytową Polski.

 • Deputaty węglowe płatne do świąt i bez podatku?

  Według propozycji beneficjenci tego wsparcia otrzymają do końca roku jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych. Rekompensaty będą kosztowały budżet ponad 2 miliardy 300 tysięcy złotych i będą zwolnione z podatku.

 • ME proponuje 5 mld zł na rewitalizację terenów pogórniczych po 2018 roku

  Ministerstwo Energii zakłada przeznaczenie w latach 2019-2023 dalszych 5 mld zł na działania związane z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, głównie rewitalizację terenów pogórniczych. Strona polska liczy na unijne wsparcie i notyfikację pomocy publicznej w tym zakresie przez Komisję Europejską.

 • Tchórzewski: 50-procentowy udział węgla zostanie

  W 2050 r. udział węgla kamiennego i brunatnego w polskim miksie energetycznym może wynosić 50 proc. - ocenił w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zapowiedział, że koszty rynku mocy poniosą wszyscy obywatele. W zależności od ilości zużywanej energii do maksymalnie 9 zł miesięcznie.

 • Czy student powinien obawiać się najmu okazjonalnego?

  Przełom sierpnia i września to gorący czas dla osób, które rozpoczynają studia z uwagi na poszukiwania lokalu mieszkalnego do wynajęcia. Właściciel mieszkania studentowi, który będzie zainteresowany wynajęciem mieszkania, może zaproponować umowę "zwykłą" najmu (uregulowana w Kodeksie cywilnym) lub zdecydowanie rzadziej stosowaną umowę najmu okazjonalnego (uregulowaną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).