• Informacje na temat:

  wzory wypowiedzenia

Artykuły na temat: wzory wypowiedzenia
 • ...dwutygodniowe wynagrodzenie, a maksymalnie równowartość trzymiesięcznej pensji. W praktyce sądy przyznają odszkodowanie takie, jak wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Gdy chcemy wrócić do pracy i sąd tak właśnie orzeknie, będzie nam przysługiwało wynagrodzenie za czas pozostawania bez zatrudnienia – nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż...

 • Sejm przyjął w czwartek Ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, na podstawie której ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych do końca roku otrzyma po 10 tys. zł rekompensaty za utracony deputat węglowy.

 • ...podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego rozliczana będzie ewentualna kaucja, dlatego też poprawne sporządzenie tego dokumentu leży zarówno w interesie wynajmującego, jak i najemcy. Wzory umów najmu łatwo(...) podjąć, gdy na nasze konto nie wpływają pieniądze jest pisemne wezwanie najemcy do zapłaty zaległych i bieżących opłat. A także uprzedzenie go o zamiarze wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy nie...

 • Deputaty węglowe płatne do świąt i bez podatku?

  Według propozycji beneficjenci tego wsparcia otrzymają do końca roku jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych. Rekompensaty będą kosztowały budżet ponad 2 miliardy 300 tysięcy złotych i będą zwolnione z podatku.

 • ...spraw dotyczących prawa pracy, w tym przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, dyskryminacji i mobbingu, a także w sprawach o rozwód lub separację czy o rozwiązanie adopcji. Z zasady(...) nie otrzyma jednak automatycznie, musi wystąpić o to do sądu po złożeniu zeznań. Wzory pozwów i wniosków sądowych bez trudu znajdziemy...

 • ME proponuje 5 mld zł na rewitalizację terenów pogórniczych po 2018 roku

  Ministerstwo Energii zakłada przeznaczenie w latach 2019-2023 dalszych 5 mld zł na działania związane z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, głównie rewitalizację terenów pogórniczych. Strona polska liczy na unijne wsparcie i notyfikację pomocy publicznej w tym zakresie przez Komisję Europejską.

 • Zmień pracę z głową

  ...zatrudnienie zawarte są wszystkie ustalone kwestie: data rozpoczęcia zatrudnienia realna z perspektywy obowiązującego ciebie okresu wypowiedzenia, wysokość wynagrodzenia i zasady przyznawania premii, ewentualna podwyżka po okresie próbnym czy istotne elementy pozapłacowe wynagrodzenia jak na przykład wysokość budżetu szkoleniowego - wylicza Anna Piotrowska-Banasiak. W miarę możliwości warto zdobyć wzory...

 • Tchórzewski: 50-procentowy udział węgla zostanie

  W 2050 r. udział węgla kamiennego i brunatnego w polskim miksie energetycznym może wynosić 50 proc. - ocenił w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zapowiedział, że koszty rynku mocy poniosą wszyscy obywatele. W zależności od ilości zużywanej energii do maksymalnie 9 zł miesięcznie.

 • Czy student powinien obawiać się najmu okazjonalnego?

  Przełom sierpnia i września to gorący czas dla osób, które rozpoczynają studia z uwagi na poszukiwania lokalu mieszkalnego do wynajęcia. Właściciel mieszkania studentowi, który będzie zainteresowany wynajęciem mieszkania, może zaproponować umowę "zwykłą" najmu (uregulowana w Kodeksie cywilnym) lub zdecydowanie rzadziej stosowaną umowę najmu okazjonalnego (uregulowaną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

 • Uwaga na lokatorów!

  O czym pamiętać wynajmując mieszkanie lub pokój? Zanim podejmiecie wiążące decyzje, warto zainteresować się tzw. "kosztami licznikowymi". Szczególnie jak wygląda kwestia opłat za wodę i ogrzewanie.