• Informacje na temat:

  wzrost gospodarczy w polsce 2009

Artykuły na temat: wzrost gospodarczy w polsce 2009
 • Wzrost gospodarczy a rynek pracy

  ...którego zatrudnienie maleje, wynosi blisko 3,7 proc. Kształtowanie się opisywanych zmiennych przedstawiono na wykresie 2. Wzrost gospodarczy w Polsce oscylujący w granicach 3,5-4 proc. pozwala na(...) w intensywności kryzysu poprzedzającego wzrost gospodarczy i głębokich zmianach, jakie wywołał on w pracownikach i pracodawcach. " Jedną z wielu prób wyjaśnienia bezzatrudnieniowego wzrostu...

 • Wzrost gospodarczy Polski na tle UE: Z tygrysa w marudera

  Opublikowane w środę dane GUS pokazują, że krajowa gospodarka rozwijała się najwolniej od trzech lat. Jednak to nie spadające tempo wzrostu niepokoi najbardziej, ale czynniki, które o tym decydują. Sugerują one, że koniec roku może być jeszcze słabszy i pierwszy raz w historii tempo rozwoju Unii Europejskiej będzie większe niż Polski - komentuje Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

 • Prognozy europejskich pensji - 2015 rok pod znakiem wzrostu

  ...gospodarek Unii Europejskiej powróciła do fazy wzrostu. Analitycy są zgodni co do zachodzących zmian i przewidują wzrost gospodarczy także na następne lata. Warto jednak zaznaczyć, że prognozowanie procesów gospodarczych, szczególnie tych długoterminowych, jest obarczone ogromnym ryzykiem. Jednak przy stałym trendzie, jaki panuje od 2009 roku można spodziewać się, że w 2015 roku we wszystkich krajach...

 • Polska gospodarka rośnie, ale daleko nam do najbogatszych krajów UE

  Polska na tle innych europejskich gospodarek nie wypada najgorzej. Prawie co trzeci mieszkaniec naszego kraju twierdzi, że sytuacja gospodarcza jest dobra.

 • KE: Kobiety na wysokich stanowiskach to wzrost gospodarczy

  ..., że likwidacja dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu w państwach członkowskich UE może zaowocować wzrostem PKB od 15 do 45 procent. - Badania wykazują, że firmy, w których kobiety są dobrze(...). kobiet i 58 proc. mężczyzn w zarządach największych przedsiębiorstw) jest nienależąca do UE Norwegia - tam równouprawnienie w zatrudnieniu regulowane jest prawnie. W Polsce zatrudnienie mężczyzn na...

 • Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat w grudniu br. potwierdzają, że polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. Dynamika PKB sięgnęła w III kw. 5,2 proc. r/r (dane skorygowane), co było dwukrotnie szybszym tempem niż wzrost gospodarczy krajów strefy euro. Czy to oznacza, że wreszcie doganiamy pod względem zamożności bogatsze kraje Europy Zachodniej?

 • Brak wzrostu wynagrodzeń wyhamuje wzrost PKB

  Brak wzrostu wynagrodzeń, przekładający się na zahamowanie tempa wzrostu spożycia indywidualnego doprowadzi do wyhamowania tempa wzrostu PKB - uważa Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem, dane o wzroście PKB w II kw. są dobre, ale podstawy wzrostu gospodarczego są nietrwałe.

 • Kuczyński: Polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie ok. 4 proc.

  Polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie ok. 4 proc. - uważa analityk Piotr Kuczyński. Jego zdaniem, największym zagrożeniem dla wzrostu byłoby odwrócenie koniunktury na Zachodzie.

 • Polska na tle krajów postkomunistycznych - wynagrodzenia

  Płace daleko za średnią unijną Z danych UNECE wynika, że w Polsce w 2012 roku trzeba było pracować ponad 3 miesiące, aby zarobić miesięczną średnią dla krajów UE 27 (2746 euro). Przeciętny(...) jest zdecydowanie niższa niż średnia wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej. W badanym okresie zauważyć można ciągły wzrost wysokości nominalnych płac prawie we wszystkich krajach postkomunistycznych...

 • Komisja Europejska przedstawiła prognozy gospodarcze dla Polski

  Komisja Europejska oceniła w najnowszych prognozach gospodarczych, że polski produkt krajowy brutto wzrośnie w tym roku o 3,5 proc. i będzie rósł w tym samym tempie w 2017 oraz w 2018 roku. Obecne projekcje KE są takie same jak te z jesieni.