• Informacje na temat:

  zadanie własne gminy

Artykuły na temat: zadanie własne gminy
 • Wiele gmin wypłaca własne becikowe. To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od becikowego z budżetu państwa).

 • Tylko 87 gmin w Polsce odznacza się wysoką samodzielnością finansową

  Budżety większości gmin w Polsce przynajmniej w połowie opierają się na dotacjach i subwencjach, w skrajnych przypadkach dochody własne to jedynie 15 proc. wpływów do gminnej kasy - wynika z rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego Rozwoju.

 • Gminy najlepszym pracodawcą

  ...60. I to do ich realizacji muszą zatrudnić nowych pracowników za własne pieniądze, bo budżet nie przekazuje środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób dodatkowo zatrudnionych. Z informacji...

 • Samorządy będą mogły zlecać spółkom komunalnym zadania związane z odbiorem śmieci - poinformował PAP wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Przepisy regulujące tę sprawę mają znaleźć się w rządowym projekcie noweli ustawy śmieciowej.

 • Urzędnikom żyje się dobrze: Wynagrodzenia rosną, zwolnień nie będzie

  Gminy i powiaty narzekają na pustki w budżetach. Mimo to większość z nich zamierza w przyszłym roku podwyższyć pensje pracownikom.

 • Kiedy plan miejscowy rzeczywiście narusza nasz interes prawny?

  Kto i w jakich okolicznościach może żądać od gminy odszkodowania za zmianę planu miejscowego, który ogranicza możliwości zabudowy gruntu? Jak należy rozumieć przesłankę o "naruszaniu interesu prawnego skarżącego"?

 • ...uwaga! Rada gminy może zakazać spożywania alkoholu także np. nad jeziorem i nad rzeką. Pan Jan powinien dowiedzieć się w gminie, czy wprowadziła taki zakaz. Jeśli tak, może on wzywać straż miejską...

 • Za wywóz śmieci zapłacimy więcej. Mimo starań gmin

  Gminy ogłaszają po dwa, a nawet trzy postępowania na odbiór odpadów, licząc, że firmy zejdą z cen. Ostatecznie najczęściej jednak nie mają wyboru i muszą podwyższać opłaty mieszkańcom.

 • ...lub policji, dane świadków. Następnie sama musisz sprawdzić, kto zarządza drogą i kto ponosi odpowiedzialność za jej stan. W tym celu udaj się do urzędu gminy lub zarządu powiatu, na terenie którego(...) nie wypłacą ci odszkodowania lub je zaniżą, odwołaj się! Masz na to 14 dni. Możesz dołączyć opinię własnego biegłego. Gdy naprawisz szkodę z własnego AC, nie uzyskasz odszkodowania z OC zarządcy drogi...

 • Rosną rachunki za wodę. Urzędy bagatelizują sprawę i nie kontrolują cen

  Gminy niedostatecznie weryfikują taryfy proponowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. To przekłada się na nieuzasadniony wzrost rachunków.