• Informacje na temat:

  zadanie własne gminy

Artykuły na temat: zadanie własne gminy
 • Wiele gmin wypłaca własne becikowe. To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od becikowego z budżetu państwa).

 • Gminy nie zapewniają opieki senioralnej w Polsce

  Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że co piąta gmina w Polsce nie zapewnia seniorom opieki w miejscu zamieszkania, mimo że należy to do obowiązków własnych samorządów. W 2016 roku opieką domową w całym kraju objęto nieco ponad 1 procent osób powyżej 60. roku życia. Tymczasem liczba osób potrzebujących opieki środowiskowej wynosi około dwóch milionów i systematycznie rośnie - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Według niego, problemem jest to, że większość z 23 skontrolowanych gmin nie...

 • Gminy najlepszym pracodawcą

  ...60. I to do ich realizacji muszą zatrudnić nowych pracowników za własne pieniądze, bo budżet nie przekazuje środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób dodatkowo zatrudnionych. Z informacji...

 • Tylko 87 gmin w Polsce odznacza się wysoką samodzielnością finansową

  Budżety większości gmin w Polsce przynajmniej w połowie opierają się na dotacjach i subwencjach, w skrajnych przypadkach dochody własne to jedynie 15 proc. wpływów do gminnej kasy - wynika z rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego Rozwoju.

 • Urzędnikom żyje się dobrze: Wynagrodzenia rosną, zwolnień nie będzie

  Gminy i powiaty narzekają na pustki w budżetach. Mimo to większość z nich zamierza w przyszłym roku podwyższyć pensje pracownikom.

 • Samorządy będą mogły zlecać spółkom komunalnym zadania związane z odbiorem śmieci - poinformował PAP wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Przepisy regulujące tę sprawę mają znaleźć się w rządowym projekcie noweli ustawy śmieciowej.

 • ...uwaga! Rada gminy może zakazać spożywania alkoholu także np. nad jeziorem i nad rzeką. Pan Jan powinien dowiedzieć się w gminie, czy wprowadziła taki zakaz. Jeśli tak, może on wzywać straż miejską...

 • Kiedy plan miejscowy rzeczywiście narusza nasz interes prawny?

  Kto i w jakich okolicznościach może żądać od gminy odszkodowania za zmianę planu miejscowego, który ogranicza możliwości zabudowy gruntu? Jak należy rozumieć przesłankę o "naruszaniu interesu prawnego skarżącego"?

 • ...lub policji, dane świadków. Następnie sama musisz sprawdzić, kto zarządza drogą i kto ponosi odpowiedzialność za jej stan. W tym celu udaj się do urzędu gminy lub zarządu powiatu, na terenie którego(...) nie wypłacą ci odszkodowania lub je zaniżą, odwołaj się! Masz na to 14 dni. Możesz dołączyć opinię własnego biegłego. Gdy naprawisz szkodę z własnego AC, nie uzyskasz odszkodowania z OC zarządcy drogi...

 • Za wywóz śmieci zapłacimy więcej. Mimo starań gmin

  Gminy ogłaszają po dwa, a nawet trzy postępowania na odbiór odpadów, licząc, że firmy zejdą z cen. Ostatecznie najczęściej jednak nie mają wyboru i muszą podwyższać opłaty mieszkańcom.