• Informacje na temat:

  zadaniowy czas pracy

Artykuły na temat: zadaniowy czas pracy
 • W naszej firmie chcielibyśmy przyjąć do pracy kilku pracowników na część etatu. W związku z tym mam pytanie, czy pracownik niepełnoetatowy (1/4 etatu) może być zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy? Czym jest zadaniowy system czasu pracy i wobec jakich pracowników można go stosować?

 • Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

  Zatrudnienie na część etatu wpływa na ustalenie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika proporcjonalnie do wielkości jego etatu. Tym samym ma on mniejszą liczbę godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jego rozkład czasu pracy może przy tym przewidywać równomierne rozłożenie godzin na poszczególne dni pracy, bądź też pracę tylko w niektórych dniach i w różnym wymiarze.

 • Prywatne sprawy w czasie pracy

  W każdej firmie zdarza się, że pracownicy muszą załatwić prywatną sprawę w godzinach pracy czy też wyjść z firmy wcześniej. W jaki sposób pracodawca może uregulować te kwestie tak, by nie wprowadzać zbędnej biurokracji, a jednocześnie utrzymać płynną organizację pracy?

 • Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

  Przepisy Kodeksu pracy ustalają liczbę dni urlopu przysługującą pracownikowi w zależności od posiadanego przez niego stażu pracy. Zastrzegają przy tym, że przy jego udzielaniu należy przeliczyć każdy dzień na godziny. Taki sposób rozliczania urlopu jest szczególnie istotny w przypadku pracowników wykonujących pracę w wymiarze dobowym wynoszącym mniej lub więcej niż 8 godzin, czyli

 • Nowe przepisy obowiązują od 23 sier pnia tego roku. Zmiany dotyczą bardziej niż dotąd elastycznego sposobu rozliczania nadgodzin oraz wprowadzenia ru chomego czasu pracy. Co to oznacza w praktyce?

 • Nadgodziny w podróży służbowej tylko sporadycznie

  Podróż służbowa podlega zaliczeniu do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Generalnie sam fakt odbywania podróży służbowej nie jest traktowany na równi ze świadczeniem pracy. W konsekwencji praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej występuje dość rzadko.

 • Systemy czasu pracy

  System czasu pracy to sposób organizacji czasu pracy pracownika obejmujący wymiar czasu pracy, maksymalną długość okresu rozliczeniowego, sposób rozliczania czasu pracy i jego rozkład, tryb wprowadzania danego systemu.

 • Zakończył się etap procesu weryfikacji gotowości Comarch do świadczenia pierwszych usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. ZUS potwierdził 100-procentową poprawność wykonania wszystkich jednostek zadaniowych przez Comarch.

 • Od 23 sierpnia pracodawcy mogą stosować elastyczny czas pracy i inne nowe przepisy. Co to oznacza dla nas, pracowników? Wyjaśniamy wątpliwości.

 • Czym wygrywa "najlepszy pracodawca"?

  Czym firmy kuszą pracowników? To innowacyjność, misja i wizja firmy, które mogą przyciągnąć pracowników o podobnych wartościach i pomyśle na życie. Przez ostatnie lata to jednak atrakcyjność stanowiska i wysokość zarobków była czynnikiem decydującym. Powoli się to zmienia, a pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na pozafinansowe "bonusy" u danego pracodawcy.