• Informacje na temat:

  zadłużenie polski 2012 wykres

Artykuły na temat: zadłużenie polski 2012 wykres
 • Raport o inflacji KE: Polska bez nierównowagi makroekonomicznej

  Polska jest obecnie jedną z najbardziej zrównoważonych gospodarek w Europie - wynika z opracowania NBP zawartego w opublikowanym w poniedziałek lipcowym Raporcie o inflacji.

 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało kolejnej analizy spółki.Tym razem członkowie i sympatycy SII wybrali w głosowaniu Grupę Lotos.

 • Po wygranych wyborach w 2010 r. premier V. Orban zakwestionował dotychczasowy model społeczno-ekonomiczny Węgier, w którym centralne miejsce zajmował demokratyczny system sprawowania władzy politycznej oraz gospodarka wolnorynkowa z dominującą rolą własności prywatnej. W 2014 r. stwierdził wprost, że wzorcowymi modelami do naśladowania dla Węgier są Rosja, Turcja czy Chiny, czyli kraje autorytarne z wysokim udziałem przedsiębiorstw kontrolowanych przez władze centralne.

 • Zbyt często zaciągamy kredyt na mieszkanie?

  Ostatnie dziesięć lat upłynęło pod znakiem bardzo szybkiego wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych. Na początku 2004 roku mieszkaniowe długi Polaków nie przekraczały 45 mld zł. Obecnie analogiczna kwota jest wyższa o ponad 640 proc. (290 mld zł). W związku z tym warto zadać pytanie, czy pod względem hipotecznego zadłużenia Polacy wyróżniają się na tle innych społeczeństw Europy. Ciekawej odpowiedzi dostarczają dane, które regularnie publikuje Europejska Federacja Hipoteczna...

 • Stabilność naszego zadłużenia kotwicą dla złotego

  , a tym samym deprecjacji waluty krajowej. W przypadku Polski relacja całkowitego zadłużenia zagranicznego do PKB na koniec III kw. 2013 r. wyniosła 72,9%. Jest to jeden z najniższych wskaźników w regionie (por. wykres), co wskazuje na małe ryzyko odpływu kapitału i sprzyja stabilności kursu polskiej waluty.

 • Rząd szerzy ciemnotę i obraża inteligencję Polaków

  Podwyżka VAT o 1 pkt proc., a więc najłagodniejsza - zdaniem rządu - kuracja dla polskich finansów publicznych, będzie mieć niemały wpływ na stan naszych portfeli. Wyższy podatek od wartości dodanej odczujemy na każdym kroku. Konsekwencją będą efekty dla każdego portfela podczas codziennych zakupów. Ale te makroekonomiczne pomysły polityków to również wymierne skutki dla naszych portfeli