• Informacje na temat:

  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2010

Artykuły na temat: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2010
 • ...1. Wysokość odpisów na ZFŚS Pracodawca oblicza wartość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej Fundusz) na podstawie...

 • Wysokość odpisu na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2016 r.

  Kolejny już rok odpisy na ZFŚS pozostają w niezmienionych wysokościach. Pociąga to za sobą także pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokości świadczenia urlopowego. Również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli nie został podwyższony. Powyższe kwestie wynikają ze znowelizowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 • W dniu 19.2.2010 r. Prezesa GUS obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2009 r. wyniosło 2716,71 zł, a w drugim półroczu 2009 r. wyniosło 2794,25 zł.

 • 31 maja mija termin wpłaty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych do ZFŚS

  Przedsiębiorcom zostało kilka dni na zasilenie obowiązkowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pierwszą transzą środków. W związku ze zmianą przepisów, w tym roku potencjalnie mniej firm będzie musiało dokonać przelewu. Zmieniły się też wysokości odpisów - wzrosły o 8 proc., średnio o 51 zł.

 • Dopłaty do wypoczynku ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Spółka z o.o. ma utworzony ZFŚS. Czy środki tego funduszu można przeznaczyć na dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez pracowników we własnym zakresie? Jak zaksięgować takie dopłaty?

 • W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe

  podstawowego na Fundusz.

 • Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 18.2.2011 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2010 r. wyniosło 2822,66 zł, a w drugim półroczu 2010 r. - 2917,14 zł.

 • Z końcem maja mija termin wpłaty przez pracodawców organizujących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co najmniej 75 proc. równowartości odpisu podstawowego na rachunek bankowy tego funduszu.

 • ...regulaminy premiowania czy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. UWAGA! Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest zobowiązany stworzyć regulamin pracy i wynagradzania(...)W zakładzie liczy się regulamin Przepisy zakładowe obowiązują wyłącznie w obrębie danego zakładu pracy. Wśród nich najczęściej spotykane to regulaminy i układy zbiorowe pracy. Funkcję zakładowych...

 • Odrębne regulacje w zakresie tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w oświacie i szkolnictwie wyższym Przedstawiony sposób tworzenia Funduszu...