• Informacje na temat:

  zakłady pracy chronionej

Artykuły na temat: zakłady pracy chronionej
 • Przez wiele lat zakłady pracy chronionej spierały się z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o kary...

 • Firmy rezygnują ze statusu zakładu pracy chronionej

  Spada liczba pracujących osób niepełnosprawnych - jest ich 20 tys. mniej niż przed rokiem. Powodem jest m.in. obniżenie wysokości dofinansowań.

 • Pracodawcy: Większość zakładów pracy chronionej może upaść

  ...- Większość zakładów pracy chronionej upadnie, jeśli wejdą w życie rozwiązania proponowane przez rząd w ustawie okołobudżetowej - alarmowali uczestnicy poniedziałkowej konferencji zorganizowanej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 • Raport bieżący nr 13/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego...

 • Znikną zakłady pracy chronionej?

  Najwyższa Izba Kontroli zwróci się do ministra pracy i polityki społecznej o rozważenie likwidacji statusu zakładu pracy chronionej (zpch). NIK negatywnie oceniła wykorzystywanie pomocy publicznej przez pracodawców, prowadzących takie zakłady pracy.

 • Zakłady pracy chronionej zagrożone. Po zrównaniu dotacji przestają być konkurencyjne na rynku

  W Polsce jest coraz mniej zakładów pracy chronionej. Wprowadzone 1 stycznia 2015 zmiany w przepisach sprawiły, że pracodawcom takie rozwiązanie przestaje się opłacać. Firmy, które specjalizowały się w zatrudnianiu inwalidów, utraciły przywileje, a to spowodowało, że przestawiają się teraz na normalną działalność rynkową.

 • Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować częściej

  W 2016 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzą 80 tys. kontroli. Na pierwszy ogień pójdzie branża budowlana. PIP będzie miał oko szczególnie na umowy zlecenia. Sprawdzi, czy nie są one zawierane w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Na co jeszcze będą mieli oko inspektorzy?

 • Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

  W lipcu 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na tzw. starych pracowników. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do osób, które uległy wypadkowi i stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia u pracodawcy.

 • Nowy Kodeks pracy: Kobiety w ciąży będą gorzej chronione

  Nowy kodeks pracy ma dopuszczać rozwiązanie stosunku pracy również w trakcie urlopu i choroby. Co kontrowersyjne, pracę będą też mogły stracić m.in. kobiety w ciąży zatrudnione na zastępstwo. Nie będzie zwalniania pracowników znienacka. Projekt nowego kodeksu przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy nakazuje uprzedzanie pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę...

 • Spółka giełdowa idzie na wojnę ze Skarbem Państwa

  Spółka zależna Impela, Impel Security Polska, wniosła pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości, w którym żąda dokonania przez sąd zmiany warunków wynagrodzenia z tytułu zawartej w kwietniu 2014 r. umowy dotyczącej wytworzenia na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości systemu dozoru elektronicznego i usługi jego eksploatacji i rozwoju - podał Impel w komunikacie.