• Informacje na temat:

  zakończenie umowy o prace

Artykuły na temat: zakończenie umowy o prace
 • Nasz ekspert mecenas Janusz Górski Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest normalnym sposobem zakończenia(...)), takie są też okresy jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień, miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Bieg...

 • Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że Emitent zakończył realizację prac przewidzianych na pierwsze pięć etapów projektu e-RPL...

 • ...20 lat wynosił tylko dwa tygodnie. Teraz nie będzie już takich długich umów, a wymówienia uzależniono od stażu w danej firmie. Co prawda, są wyjątki. Nowych limitów (maksymalnie trzy kolejne umowy(...) okres kadencji (np. w zarządzie spółki). Firma może też uniknąć ograniczeń, gdy wskaże obiektywne przyczyny leżące po jej stronie, które przemawiają za podpisaniem właśnie umowy terminowej, np...

 • Zarząd Ekokogeneracja S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Emitent podpisał w dniu 30.11.2014 r. oraz w dniu 01.12.2014 r. z podmiotem...

 • Czy można rzucić pracę bez formalnego rozwiązania umowy?

  Zatrudnieni wykorzystują dobrą sytuację na rynku i przechodzą do innych firm. Często bez formalnego rozwiązania umowy w poprzednim miejscu.

 • Raport bieżący nr 39/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe...

 • ...na takim etacie już pięć lat i końca nie widać. Długość umowy jest ograniczona Siostra Jerzego pracowała jako szefowa w dziale kadr dużej firmy i świetnie znała przepisy prawa pracy. – Od 22 lutego 2016 roku zawieranie takich długich terminowych umów o pracę, jaką ma Waldek, nie jest już dopuszczalne – oznajmiła bratu. – Teraz maksymalny czas trwania umowy o pracę na czas określony nie może być...

 • Raport bieżący nr 37/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje,...

 • Odpowiada nasz ekspert: Zgodnie z kodeksem pracy limity dotyczą umów na czas określony (w ciągu 33 miesięcy strony mogą podpisać maksymalnie trzy umowy o pracę, czwarta(...) z ustaleń poczynionych między nią a pracodawcą. Termin zakończenia umowy zawsze musi być określony – albo konkretną datą, albo poprzez podanie w sposób niebudzący wątpliwości zdarzenia powodującego...

 • Kiedy można natychmiast zakończyć umowę?

  nagłe zakończenie umowy, jest zamknięty, a strony powinny ostrożnie korzystać z prawa do rozstania bez wypowiedzenia.(...)Rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień może nastąpić w drodze obopólnych uzgodnień lub "przymusowo", bez pytania się drugiej strony o zdanie. W tym ostatnim przypadku natychmiastowe rozwiązanie