• Informacje na temat:

  zakres obowiązków pracownika

Artykuły na temat: zakres obowiązków pracownika
 • Jeżeli osoby, które zostały zwolnione, pełniły podobne do Pani funkcje,a zlecone zadania nie wykraczają poza zakres obowiązków podany w umowie o pracę, to szef nie musi dawać Pani wypowiedzenia zmieniającego. W takiej sytuacji pracodawca może dokonać zmiany zakresu obowiązków również na drodze porozumienia z pracownikiem. Może też wydać Pani polecenie służbowe. Wtedy nie wymaga to akceptacji...

 • Skuteczniejsza ochrona pracowników tymczasowych. Kary dla firm wyniosą nawet 30 tys. zł

  Firmy korzystające z usług pracowników tymczasowych nie unikną odpowiedzialności za nich. Za niezgodne z prawem zatrudnienie zapłacą nawet 30 tys. zł.

 • Miło w pracy słyszeć pochwały, ale to ryzykowne, gdy dokładają Ci obowiązków, licząc, że wywiążesz się z nich „za dobre słowo”.

 • Jak powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?

  W trakcie zatrudnienia zakres obowiązków danego pracownika może ulegać modyfikacjom. W zależności od potrzeb zakładu pracy pracodawca może go aktualizować, dokładając obowiązków lub uchylając niektóre z nich. Procedura wprowadzania takich zmian może być mniej lub bardziej sformalizowana, w zależności od przyjętego przez pracodawcę trybu postępowania.

 • Nieletni pracownicy mogą mieć kłopoty

  .... Ponadto, powinna się w niej znaleźć się informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia, zakres obowiązków, jakie godziny i jaki czas pracy obowiązują pracownika oraz informacja o przysługującym mu(...) czas nieokreślony. Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, poprzedza zawarcie z nim kolejnych umów. Może być zawarta na okres maksymalnie trzech miesięcy i tylko raz z tym...

 • Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Przy czym, pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 • Identyfikatory pracowników łamią prawo?

  Lekarz, pielęgniarka, ochroniarz, urzędnik - to tylko niektóre z zawodów, których pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych są zobowiązani do noszenia identyfikatorów. Często widnieje na nich nie tylko stanowisko i zdjęcie, ale również imię i nazwisko. Czy identyfikatory naruszają w takim razie zasady ochrony danych osobowych?

 • Napoje profilaktyczne dla pracowników w porze letniej

  Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakresie tego ogólnie określonego wymogu mieści się szereg obowiązków z zakresu bhp, przy czym niektóre z nich aktualizują się w pewnych okresach roku kalendarzowego. Do takich sezonowych obowiązków należy zapewnienie pracownikom napojów profilaktycznych i innych udogodnień w porze letniej.

 • Zakaz dorabiania w nowym kodeksie pracy: Pracodawca zapłaci pracownikowi za donos na jego rodzinę?

  ...konfliktu interesów. W założeniu ma mieć ona szerszy zakres niż zakaz konkurencji. Obejmie każdą aktywność lub zachowanie byłego pracownika, które mogłoby narazić firmę na szkodę, np. inwestowanie(...) dodatkowo, by mieć pewność, że podwładny jest zawsze przygotowany do wykonywania obowiązków. Szkopuł w tym, że kontrakty ograniczające inną działalność najczęściej przedstawia się do podpisu wraz...

 • Jedną z możliwości przejściowego zwiększenia stanu zatrudnienia w okresie sezonowego ożywienia jest skorzystanie z pracy pracowników tymczasowych. Rozwiązanie to ma wiele zalet dla pracodawców, którzy nie chcą wiązać się ściślejszymi więzami prawnymi z osobami świadczącymi pracę na ich rzecz. Pracownik tymczasowy może zapełnić lukę kadrową na czas wakacji, nie obciążając zbytnio pracodawcy użytkownika kadrowymi formalnościami.