• Informacje na temat:

  zakup gruntu rolnego przez osobę fizyczną

Artykuły na temat: zakup gruntu rolnego przez osobę fizyczną
 • Grunty last minute: Od 2016 r. zakup ziemi nie przez rolników będzie niemożliwy?

  "Ostatnia szansa na zakup działki", "zakup siedliska last second" - od takich reklam roi się na portalach ogłoszeniowych. Z nadejściem nowego roku nabycie gruntu rolnego będzie zdecydowanie trudniejsze.

 • Od zysku ze sprzedaży gruntu rolnego podatnik zapłaci PIT, jeśli w dniu sprzedaży będzie wiedział, że nowy nabywca chce przeznaczyć grunt na cele inne niż rolnicze.

 • Ziemia rolna jednak na wagę złota?

  Ustawa z 14 kwietnia bieżącego roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadza daleko idącą nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona zastosowanie do transakcji, których przedmiotem są nieruchomości rolne pomiędzy podmiotami prywatnymi.

 • Ostatni dzwonek na inwestycje w grunty rolne

  1 maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa "ma na celu przeciwdziałanie rozdrobnieniu gospodarstw rolnych oraz ułatwienie w powiększaniu rodzinnych gospodarstw indywidualnych". Efektem ubocznym ustawy będzie blokada obrotu inwestycyjnego ziemią rolną.

 • Nowe trudności w budowie domu na działce rolnej

  1 maja 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z założeniami mają one ochronić ziemię rolną przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, a także zatrzymać niekorzystny trend w strukturze agrarnej.

 • Nowe utrudnienia w budowie domu na działce rolnej

  1 maja 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z założeniami mają one ochronić ziemię rolną przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, a także zatrzymać niekorzystny trend w strukturze agrarnej.

 • Prawnicy: zmiany w obrocie ziemią rolną podwyższą ceny gruntów pod inwestycje

  Wejście w życie procedowanej obecnie ustawy dot. obrotu ziemią może spowodować wzrost cen działek przeznaczonych na cele inwestycyjne - przewidują prawnicy z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

 • Nie jesteś rolnikiem, ale chcesz kupić ziemię rolną? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić

  Podstawę prawną dla zarządzania nieruchomościami rolnymi w Polsce stanowi głównie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Reguluje ona m.in. kwestię sprzedaży oraz kupna ziemi rolniczej, a także wskazuje podmioty uprawnione do tego typu transakcji.

 • Nowa ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów

  Ustawa o obrocie ziemią przyjęta przez Sejm z początkiem kwietnia, ma uchronić Polskę przed niekontrolowanym wykupem gruntów przez obcokrajowców, w związku z otwarciem rynku od 1 maja 2016. Wśród szeregu zarzutów pod jej adresem, podkreśla się restrykcyjność nowego prawa.

 • 30 kwietnia wchodzi w życie ustawa wstrzymująca na 5 lat sprzedaż państwowych gruntów. Zaczynają także obowiązywać ograniczenia w sprzedaży prywatnej ziemi: będzie ją mógł kupić tylko rolnik i to tylko w danej gminie. Przepisy te nie dotyczą jednak kościołów i związków wyznaniowych.