• Informacje na temat:

  zaległe świadczenia pielęgnacyjne

Artykuły na temat: zaległe świadczenia pielęgnacyjne
 • Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy przestali otrzymywać zasiłki, mogą ubiegać się o zaległe świadczenia...

 • ZUS przekazał matkom 1,7 mld zł zaległych składek

  Prawie połowa matek przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich ma już wyjaśnione zaległości w ZUS. Ponad 630 tys. kobiet otrzymało składki za lata 1999-2001. ZUS powinien przekazywać zaległe składki powiększone o odsetki.

 • ...pozbawione tej pomocy. W związku z tym od 15 maja 2014 roku osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dostaną zasiłki zabrane im w ubiegłym roku. Jednak zamiast świadczenia pielęgnacyjnego teraz(...) spełniać osoby ubiegające się o zasiłek opiekuna, nie różnią się od warunków uprawniających do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Nowy zasiłek przysługuje tym, którzy do końca 2012 r. pobierali...

 • To już w zasadzie pewne, że od 1 maja zasiłki dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi będą wyższe. Zmieniona ustawa o świadczeniach rodzinnych czeka już tylko na podpis prezydenta.

 • ...uznał, że osoby, które miały decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, zostały bezprawnie pozbawione tej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, Zofia poszła do urzędu gminy. Tam(...) prawo do zupełnie nowej pomocy, która nosi nazwę zasiłku dla opiekuna. Wynosi on tyle, ile wynosiła kwota świadczenia pielęgnacyjnego w momencie, gdy została zabrana, czyli 520 złotych miesięcznie...

 • ...to sytuacji, gdy odmówiono pani przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko. Ale tylko dlatego, że otrzymał je już pani mąż na drugie dziecko w rodzinie. Mogą to zrobić osoby, które decyzję odmowną otrzymały do 13.10. 2011 r. Po spełnieniu innych warunków do przyznania świadczenia, powinny je otrzymać na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 7/11

 • Jak dostać zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  ...opiekunów dorosłych niepełnosprawnych Jest wypłacany dopiero od 14 maja 2014 roku. Świadczenie to należy się tylko tym osobom, które od 30 czerwca 2013 r. straciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego(...)Świadczenie pielęgnacyjne Otrzymują je jedynie najbliżsi krewni, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi lub młodzieżą. Przy czym niepełnosprawność ta musi powstać...