• Informacje na temat:

  zaległosci w zus

Artykuły na temat: zaległosci w zus
 • Jeśli pracujemy na etacie, pracodawca odprowadza za nas składki do ZUS. Firma opłaci też zaliczkę na nasz podatek, ale sami musimy rozliczyć PIT. Jeśli prowadzimy działalność(...), odroczenie zapłaty lub umorzenie jej w całości lub części. Jak sprawdzić, czy nasz pracodawca wpłaca składki do ZUS? Można to zweryfikować w każdej placówce ZUS-u. Natomiast osoby korzystające...

 • Ratalna spłata zaległości w ZUS

  Płatnik składek ma wiele obowiązków wobec ZUS. Jednym z nich jest terminowe opłacanie należności z tytułu składek. Gdy pojawią się problemy z ich regulowaniem, w efekcie na koncie płatnika w ZUS powstanie zadłużenie, wtedy może on wystąpić do tego organu o jego spłatę w ratach. W ten sposób będzie mógł regulować te należności w dłuższym okresie czasu, uzgodnionym z ZUS-em, bez konsekwencji

 • Przez kilka lat prowadziłam działalność gospodarczą. W latach 2007 – 2009 firma źle prosperowała i nie odprowadzałam składek ZUS. Zaległości narastały, powiększone o odsetki, koszty upomnień itd. Środków na spłatę nadal nie mam. Czy to prawda, że mogę ubiegać się o umorzenie długu? – pyta Agnieszka A. z Mazowsza.

 • Zaległości w składkach ZUS z przykrymi konsekwencjami

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła listy do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które mają zaległości w składkach.

 • Prowadzisz lub prowadziłaś firmę i masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Możesz skorzystać z abolicji, czyli wystąpić o umorzenie należności. Musisz...

 • Przedsiębiorcy coraz częściej proszą ZUS o rozłożenie zaległości na raty

  Firma z problemami finansowymi może skorzystać z pomocy ZUS. Składki mogą zostać odroczone, rozłożone na raty, a niekiedy także umorzone.

 • Od 5 lat jestem emerytką. Teraz ZUS uznał, że policzył mi za mały staż. Czy zwróci zaniżone wypłaty? Monika K., Brzeg...

 • Jedno konto w ZUS przynosi efekty. Firmy spłacają swoje długi

  W ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania jednego konta zaległości przedsiębiorców wobec ZUS zmniejszyły się o ponad 2,5 mld zł.

 • Prowadzisz działalność gospodarczą i nie opłacałaś za siebie składek do ZUS w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.? Możesz złożyć wniosek o umorzenie tych zaległości.

 • Ważne zmiany szykują w ZUS

  Wszystkie kluby i koła poselskie poparły wczoraj poselski projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.