• Informacje na temat:

  zaliczka

Artykuły na temat: zaliczka
 • ...sytuacji zaliczka po prostu powinna zostać zwrócona. O tym, co się dzieje z zadatkiem, stanowią przepisy (zaliczka nie jest prawnie uregulowana). I tak w świetle postanowień kodeksu cywilnego (art. 394 k.c...

 • Utracona zaliczka a koszty uzyskania przychodów

  Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

 • Zaliczka to wcześniej zapłacona część ustalonej ceny. Zazwyczaj dotyczy ona usług, rzadziej umów kupna-sprzedaży. Gdy dana usługa jest wykonana zgodnie z umową – w tym(...) i wycofaniem z umowy. Standardowo jest on np. stosowany przy przedwstępnych umowach kupna-sprzedaży mieszkania. Jeśli obie strony wywiązują się z umowy, zadatek, tak samo jak zaliczka, jest zaliczany na...

 • Zadatek a zaliczka - podstawowe różnice

  Podczas zawierzenie umowy sprzedaży zastanawia się czym jest zadatek i zaliczka, często myląc oba pojęcia lub uważając iż są to pojęcia tożsame. Warto więc przeanalizować, czym jest zadatek, a czym zaliczka.

 • Przy podpisywaniu różnego rodzaju umów często wpłacamy zaliczkę albo zadatek. Zwłaszcza przy przedwstępnej umowie kupna-sprzedaży nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) to, na jaką formę się zdecydujemy, ma duże znaczenie. Zaliczka i zadatek różnią się bowiem od siebie pod względem konsekwencji finansowych, gdy warunki umowy nie zostaną dotrzymane. – Zaliczka to...

 • Kto musi płacić grudniową zaliczkę?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczka przedsiębiorcy za grudzień lub ostatni kwartał roku różni się od opłacanych za pozostałe miesiące i kwartały roku podatkowego. W przeciwieństwie do nich termin jej zapłaty przypada już w następnym roku podatkowym. Ponadto w odniesieniu do niej zasadniczo przedsiębiorca ma wybór: może ją wpłacić, ale, po spełnieniu ustawowych warunków, może również

 • Nazwa zaliczka lub zadatek ma znaczenie wtedy, gdy umowa kupna-sprzedaży (wykonania usługi) nie dochodzi do skutku. Gdy chcemy zostać właścicielami rzeczy ruchomej (auta, obrazu, mebla itd.) lub(...) przez osobę, która zaliczkę przyjęła – pieniądze wracają do niedoszłego kupca; jeśli umowa jest zerwana z winy wpłacającego, to zaliczka pozostaje u tego, kto ją dostał. Natomiast zadatek musi być...

 • Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i podatkiem liniowym, zobowiązane są do regulowania w trakcie roku swoich zobowiązań w podatku dochodowym poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek zasadniczo w systemie miesięcznym. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na pdof kwartalnie, a część w ogóle ich nie płacić.

 • Gdy kupujemy mieszkanie albo podpisujemy umowę na wykonanie jakiejś usługi np. remontu, płacimy z góry część ceny. Od tego czy jest to zaliczka, czy zadatek zależy suma pieniędzy jaką odzyskamy, gdy umowa nie dojdzie do skutku albo zostanie zerwana.

 • Raport bieżący nr 10/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Power Media SA zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na...