• Informacje na temat:

  zaliczka na podatek dochodowy

Artykuły na temat: zaliczka na podatek dochodowy
 • Pracowałam za granicą i otrzymuję stamtąd emeryturę. Dostaję ją przez bank, który co miesiąc potrąca mi 18 procent zaliczki na podatek. Czy mogę się na to nie zgodzić? Dla mnie wygodniejsze byłoby jedno rozliczenie na koniec roku. Danuta z Poznania...

 • Kto musi płacić grudniową zaliczkę?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczka przedsiębiorcy za grudzień lub ostatni kwartał roku różni się od opłacanych za pozostałe miesiące i kwartały roku podatkowego. W przeciwieństwie do nich termin jej zapłaty przypada już w następnym roku podatkowym. Ponadto w odniesieniu do niej zasadniczo przedsiębiorca ma wybór: może ją wpłacić, ale, po spełnieniu ustawowych warunków, może również

 • ...1 Wybierz zasady rozliczenia tzw. działalności wykonywanej osobiście. Stosujesz je, jeśli pracujesz samodzielnie i wykorzystujesz własną wiedzę oraz umiejętności. 2 Oblicz zaliczkę na podatek dochodowy. Od przychodu odejmij 20 proc. kosztów uzyskania. To dochód. Zaliczka wynosi 18 proc. dochodu. 3 Wpłacaj zaliczki do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskałaś dochód. A na...

 • Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i podatkiem liniowym, zobowiązane są do regulowania w trakcie roku swoich zobowiązań w podatku dochodowym poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek zasadniczo w systemie miesięcznym. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na

 • Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że systematycznie przybywa firm, które wpłacają zaliczki na podatek dochodowy raz na kwartał. W roku ubiegłym było ich już 6 proc.

 • Dzisiaj ostatni dzień na kwartalne rozliczenie podatku

  Już 20 października mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie. VAT-owcy, którzy wybrali kwartalny rytm składania deklaracji, mają nieco więcej czasu, bo dla tego podatku termin upływa 27 października. Przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie przybywa, bo taki tryb jest korzystny dla wielu małych firm.

 • ...było przychodów. « Mamy też dobrą wiadomość: w okresie zawieszenia działalności nie musi Pan wpłacać zaliczek na podatek dochodowy opłacany liniowo lub według skali podatkowej. Także gdy jako formę...

 • Niedopłata w Urzędzie Skarbowym lub ZUS? Dogadaj się z urzędnikami

  Od 1 stycznia br. pieniądze przelewane do ZUS zaliczane są na poczet zaległości, które obecnie wynoszą ponad 3 mld zł. Do 30 kwietnia należy natomiast uregulować niedopłatę w Urzędzie Skarbowym, w przeciwnym razie zaczną być naliczane odsetki. Lepszym sposobem od wzięcia pożyczki na rozwiązanie problemu zaległości w ZUS lub US jest rozłożenie długu na raty lub odroczenie płatności.

 • Gdy przechodziłam na emeryturę, dostałam tylko kodeksową odprawę, a i tak firma potrąciła mi podatek. Dlaczego? Daria S.

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.