• Informacje na temat:

  zaliczka na podatek od pracownika

Artykuły na temat: zaliczka na podatek od pracownika
 • ...było przychodów. « Mamy też dobrą wiadomość: w okresie zawieszenia działalności nie musi Pan wpłacać zaliczek na podatek dochodowy opłacany liniowo lub według skali podatkowej. Także gdy jako formę...

 • Oświadczenia pracownicze a wysokość zaliczki na podatek

  podatek oraz stawki opodatkowania.

 • Pracownik oddaje ponad 1/4 swojej pensji państwu

  Składki ZUS-owskie, składka zdrowotna i zaliczka na PIT stanowią blisko 30 proc. pensji brutto pracownika na etacie. Na przykład z 4123 zł, wpisanych do umowy o pracę, pracownik otrzymuje na konto niecałe 3000 zł. Pracodawca z kolei za umowę o pracę podpisaną na tę samą kwotę brutto zapłaci co miesiąc prawie 5000 zł. Jak dokładnie robi się rozliczenie do wypłaty?

 • Zaliczka przy świadczeniu niepieniężnym

  Coraz więcej firm, w celu zwiększania efektywności pracy, wdraża różne pracownicze programy motywacyjne. Pracownicy, którzy spełniają określone kryteria uzyskują przewidziane w nich, często wartościowe, nagrody niepieniężne. Nagrody te stanowią dla pracownika przysporzenie majątkowe, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek.

 • Wakacyjny pracownik

  Jeśli jesteśmy pracownikiem, hasła: wakacje, urlop, wypoczynek wywołują skojarzenia jak najbardziej pozytywne: słońce, plaża, góry, egzotyczne kraje... Gdy jednak przypadła nam w udziale rola pracodawcy - urlop pracownika oznacza raczej utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.

 • Pracownicza zaliczka według wyższej stawki

  Firmy zatrudniające pracowników, pełniąc rolę płatników pdof, zobowiązane są do obliczania oraz poboru zaliczek na podatek od świadczeń dokonywanych na rzecz pracowników z tytułu stosunku pracy. W ramach obowiązków płatniczych powinny pilnować, kiedy dochód pracownika przekroczy próg podatkowy, gdyż to zobowiązuje płatnika do zmiany wysokości i sposobu poboru zaliczki na podatek.

 • Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Jedynym ograniczeniem mogą okazać się zajęcia pensji przez organ egzekucyjny, jednak należy pamiętać, jakie kwoty są zatem wolne od potrąceń i muszą pozostać do dyspozycji pracownika - odpowiada Tomasz Kaczorowski, adwokat w kancelarii JKP Adwokaci we Wrocławiu.

 • Zaliczka od należności za czas choroby

  Pracownicze należności za czas choroby mogą mieć różny charakter i w konsekwencji mogą być opodatkowane na innych zasadach. Inaczej bowiem ustala się zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy nazywanego potocznie wynagrodzeniem chorobowym i inaczej od zasiłku chorobowego.

 • ...rozrachunki z pracownikami”.    2. PK - ewentualna zaliczka na podatek dochodowy:         - Wn konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,         - Ma konto 22 „Rozrachunki(...) podatek dochodowy od osób fizycznych pomniejszoną o składkę na          ubezpieczenie zdrowotne:         - Wn konto 23-4 „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,         - Ma konto 22

 • Z przepisów dotyczących podróży służbowych wynika, że zasadniczo na pokrycie kosztów wyżywienia pracownikowi w takiej podróży przysługuje ryczałt w postaci diety. Często jednak pracodawca zapewnia pracownikowi posiłki w trakcie jej odbywania. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku u pracownika powstaje przychód w podatku dochodowym, który na ściśle określonych warunkach może korzystać ze