• Informacje na temat:

  zaliczki na podatek dochodowy

Artykuły na temat: zaliczki na podatek dochodowy
 • Pracowałam za granicą i otrzymuję stamtąd emeryturę. Dostaję ją przez bank, który co miesiąc potrąca mi 18 procent zaliczki na podatek. Czy mogę się na to nie zgodzić? Dla mnie wygodniejsze byłoby jedno rozliczenie na koniec roku. Danuta z Poznania...

 • Po złożeniu zeznania podatkowego za cały rok fiskus nie powinien dochodzić od przedsiębiorcy zaległych zaliczek - stają się one bowiem elementem podatku rocznego.

 • Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że systematycznie przybywa firm, które wpłacają zaliczki na podatek dochodowy raz na kwartał. W roku ubiegłym było ich już 6 proc.

 • Kto musi płacić grudniową zaliczkę?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczka przedsiębiorcy za grudzień lub ostatni kwartał roku różni się od opłacanych za pozostałe miesiące i kwartały roku podatkowego. W przeciwieństwie do nich termin jej zapłaty przypada już w następnym roku podatkowym. Ponadto w odniesieniu do niej zasadniczo przedsiębiorca ma wybór: może ją wpłacić, ale, po spełnieniu ustawowych warunków, może również

 • W październiku ubiegłego roku zawiesiłem swoją jednoosobową firmę. Czy jeśli przez cały rok podatkowy nie będę uzyskiwał przychodu, mimo wszystko muszę wpłacać zaliczki i złożyć deklarację podatkową? Adam z Suchej Beskidzkiej...

 • Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i podatkiem liniowym, zobowiązane są do regulowania w trakcie roku swoich zobowiązań w podatku dochodowym poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek zasadniczo w systemie miesięcznym. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na

 • ...1 Wybierz zasady rozliczenia tzw. działalności wykonywanej osobiście. Stosujesz je, jeśli pracujesz samodzielnie i wykorzystujesz własną wiedzę oraz umiejętności. 2 Oblicz zaliczkę na podatek dochodowy. Od przychodu odejmij 20 proc. kosztów uzyskania. To dochód. Zaliczka wynosi 18 proc. dochodu. 3 Wpłacaj zaliczki do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskałaś dochód. A na...

 • Zaliczka przy świadczeniu niepieniężnym

  Coraz więcej firm, w celu zwiększania efektywności pracy, wdraża różne pracownicze programy motywacyjne. Pracownicy, którzy spełniają określone kryteria uzyskują przewidziane w nich, często wartościowe, nagrody niepieniężne. Nagrody te stanowią dla pracownika przysporzenie majątkowe, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek.

 • Co do zasady świadczenia dokonywane przez pracodawcę na rzecz pracowników lub ich ekwiwalenty stanowią przychód pracownika, a pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, potrącenia i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Z opodatkowania jednak co do zasady wyłączone takie świadczenia, które wynikają z realizacji obowiązków nałożonych na pracodawców przez przepisy...

 • Dzisiaj ostatni dzień na kwartalne rozliczenie podatku

  Już 20 października mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie. VAT-owcy, którzy wybrali kwartalny rytm składania deklaracji, mają nieco więcej czasu, bo dla tego podatku termin upływa 27 października. Przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie przybywa, bo taki tryb jest korzystny dla wielu małych firm.