• Informacje na temat:

  zaliczki na podatek dochodowy

Artykuły na temat: zaliczki na podatek dochodowy
 • Pracowałam za granicą i otrzymuję stamtąd emeryturę. Dostaję ją przez bank, który co miesiąc potrąca mi 18 procent zaliczki na podatek. Czy mogę się na to nie zgodzić? Dla mnie wygodniejsze byłoby jedno rozliczenie na koniec roku. Danuta z Poznania...

 • Miesięczne i kwartalne zaliczki na podatek w 2019 r.

  Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi korzystającymi w prowadzeniu działalności gospodarczej z opodatkowania według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, w trakcie roku podatkowego swoje zobowiązania w podatku dochodowym regulują poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek. Podstawowym sposobem realizacji tego obowiązku są wpłaty miesięczne. Jednak, po spełnieniu określonych kryteriów

 • Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że systematycznie przybywa firm, które wpłacają zaliczki na podatek dochodowy raz na kwartał. W roku ubiegłym było ich już 6 proc.

 • Po złożeniu zeznania podatkowego za cały rok fiskus nie powinien dochodzić od przedsiębiorcy zaległych zaliczek - stają się one bowiem elementem podatku rocznego.

 • W październiku ubiegłego roku zawiesiłem swoją jednoosobową firmę. Czy jeśli przez cały rok podatkowy nie będę uzyskiwał przychodu, mimo wszystko muszę wpłacać zaliczki i złożyć deklarację podatkową? Adam z Suchej Beskidzkiej...

 • Kto musi płacić grudniową zaliczkę?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczka przedsiębiorcy za grudzień lub ostatni kwartał roku różni się od opłacanych za pozostałe miesiące i kwartały roku podatkowego. W przeciwieństwie do nich termin jej zapłaty przypada już w następnym roku podatkowym. Ponadto w odniesieniu do niej zasadniczo przedsiębiorca ma wybór: może ją wpłacić, ale, po spełnieniu ustawowych warunków, może również

 • ...1 Wybierz zasady rozliczenia tzw. działalności wykonywanej osobiście. Stosujesz je, jeśli pracujesz samodzielnie i wykorzystujesz własną wiedzę oraz umiejętności. 2 Oblicz zaliczkę na podatek dochodowy. Od przychodu odejmij 20 proc. kosztów uzyskania. To dochód. Zaliczka wynosi 18 proc. dochodu. 3 Wpłacaj zaliczki do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskałaś dochód. A na...

 • Oświadczenia pracownicze a wysokość zaliczki na podatek

  podatek oraz stawki opodatkowania.

 • Co do zasady świadczenia dokonywane przez pracodawcę na rzecz pracowników lub ich ekwiwalenty stanowią przychód pracownika, a pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, potrącenia i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Z opodatkowania jednak co do zasady wyłączone takie świadczenia, które wynikają z realizacji obowiązków nałożonych na pracodawców przez przepisy...

 • Podatek dochodowy w firmie rodzinnej

  W firmach osób fizycznych częstą praktyką jest korzystanie w wielu różnych aspektach z pomocy członków rodziny. Wydatki związane z opłaceniem takiej pomocy nie zawsze podlegają ujęciu w firmowym rachunku kosztowym. Ich rozliczenie uzależnione jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy przedsiębiorcą a członkami rodziny, z pomocy których korzysta.