• Informacje na temat:

  zamiana użytkowania wieczystego we własność

Artykuły na temat: zamiana użytkowania wieczystego we własność
 • Od dawna mówi się o tym, że tak zwane użytkowanie wieczyste to przeżytek, bo nie jest to ani własność, ani dzierżawa. Nowe przepisy mają ułatwić „przekształcenie” gruntu pod domami we własność lokatorów.

 • Własność już na własność

  2,5 mln użytkowników lokali, czyli ok. 10 mln Polaków, od 1 stycznia 2019 r. czeka kolosalna zmiana. Znika prawna formuła użytkowania wieczystego. Co się zmieni konkretnie?

 • ...przejdzie na własność funduszu hipotecznego. Pani córka nie będzie miała żadnych praw do mieszkania. Podpisując umowę tzw. renty dożywotniej, zrzeka się Pani prawa własności tego lokalu. A jaką(...)! W umowie renty dożywotniej muszą znaleźć się dwa istotne zapisy. Po pierwsze, prawo dożywotniego użytkowania mieszkania (taki zapis musi się znaleźć w akcie notarialnym i w dziale III księgi...

 • Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonym prawem rzeczowym. Użytkownicy wieczyści, pomimo iż nie są właścicielami, wykonują swoje prawo jak typowi właściciele nieruchomości. Przyjęło się zatem, że prawo użytkowania wieczystego nazywane jest "niewidocznym" prawem własności. Wielu osobom zależy jednak na zdobyciu uprawnień takich, jakie przysługują

 • ...będę jego właścicielem? – Nie. Z chwilą podpisania umowy w formie aktu notarialnego własność mieszkania przejdzie na fundusz. Będzie pani mogła zostać w mieszkaniu do końca życia po ustanowieniu tzw. służebności osobistej mieszkania lub prawa użytkowania nieruchomości. Zapisy muszą widnieć w jego księdze wieczystej. – Czy te fundusze nadzoruje państwo? – Nie. Trzeba sprawdzić wiarygodność...

 • Raport bieżący nr 16/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym...

 • ...musi mieć zabezpieczenie Zbywca nieruchomości bezwzględnie musi mieć określone zabezpieczenie – traci przecież swoją własność. A co za tym idzie, dzieci czy wnuki nie odziedziczą po nim mieszkania. Do takich zabezpieczeń należy ustanowienie i ujawnienie w dziale III księgi wieczystej wspomnianego prawa dożywotniego użytkowania nieruchomości. Ponadto w dziale IV księgi wieczystej musi zostać...

 • Raport bieżący nr 27/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym...

 • ...prawa lokatorskiego w pełną własność. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego do gruntu pod budynkiem, wówczas prawo spółdzielcze(...), uspokojona, że nie straci dachu nad głową, myślała bardziej dalekosiężnie niż jej ojciec. Zastanawiała się, czy w przyszłości będzie mogła wykupić to mieszkanie na własność. I w tym wypadku...

 • Raport bieżący nr 152/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportów bieżących...