• Informacje na temat:

  zamówienia publiczne ustawa

Artykuły na temat: zamówienia publiczne ustawa
 • Ile kosztują nas wynagrodzenia w instytucjach finansowanych ze środków publicznych?

  ...i innych ustawach. " Przeciętne zatrudnienie : 380 Łącznie wynagrodzenia osobowe : 24 110 200 PLN Przeciętne wynagrodzenie miesięczne : 5287 PLN Zmiana w stosunku do 2010 : 0,0%   14. Naczelny Sąd Administracyjny Do NSA można się udać ze skargą na decyzje wydawane przez organy administracji publicznej. NSA podejmuje również uchwały wyjaśniające przepisy i dba o spójność zasad prawnych...

 • Kryterium najniższej ceny wciąż najważniejsze w zamówieniach publicznych. Zamawiający boją się odwołań

  Liczy się tylko cena - tak najprościej można opisać sposób wyłaniania najlepszych ofert w procedurze zamówień publicznych. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) alarmuje, że prowadzi to do patologii i dzielenia zamówień w niejasny sposób.

 • Stanowcze "nie" dla radykalnych zmian w ustawie Prawo pracy

  ..., może w rezultacie - chociażby ze względu na wzrost kosztów zatrudniania, które nie były uwzględnione w umowie o zamówienie publiczne i tym samym nie podlegają waloryzacji - prowadzić do kolejnych...

 • Koniec dyktatury ceny na placach budów?

  Znowelizowane Prawo zamówień publicznych, mimo poddania go istotnym zmianom, nie stanie się remedium na wszystkie problemy pojawiające się na placach budów.

 • §„Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości”. Polskie prawo zakazuje nieuzasadnionej odmowy...

 • Pierwszy raz w polskim przetargu pojawiło się kryterium, które ma zniechęcać przedsiębiorców do zaniżania VAT. Słowem, wyrównać szanse firm, które nie chcą żonglować stawkami podatkowymi.

 • Prawo: 6 kluczowych zmian dla polskiego rynku pracy

  ..., a wielu pracowników było wypychanych z etatów na umowy cywilnoprawne bądź w szarą strefę. Zamówienia publiczne muszą skupiać się zarówno na racjonalnym wydawaniu pieniędzy podatnika, jak również na(...) publicznych. Przygotowywana nowelizacja ustawy zakłada konieczność zatrudniania pracowników na etatach w przypadku firm ubiegających się o państwowe kontrakty. Ponadto jeżeli przedmiot zamówienia nie jest...

 • Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014

  Sejm zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2014 r. oraz udzielił rządowi absolutorium. NIK i eksperci wytykają naszym finansom publicznym małą skuteczność w ściąganiu należności.

 • Nie zbudujesz bez koncesji?

  Zdaniem PiS, uchwalona przez Sejm ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi, zawiera zapisy korupcjogenne i utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. PO odpiera te zarzuty.

 • Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Celem nadrzędnym proponowanej nowelizacji przepisów będzie zwiększenie efektywności karania przestępstw gospodarczych i skarbowych popełnianych przez podmioty korporacyjne. Czy to oznacza kolejną ingerencję rządu w działalność gospodarczą przedsiębiorstw przy wykorzystaniu prawa karnego?