• Informacje na temat:

  zap 3 przez internet

Artykuły na temat: zap 3 przez internet
 • Fiskus ma trzy miesiące na zwrot nadpłaconego podatku. Często następuje to szybciej, zwłaszcza jeśli rozliczamy się przez internet. Zwrot na konto jest...

 • ...-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2015 r. sprzedali nieruchomość, a PIT-38 przeznaczony jest dla osoby, która wykazuje stratę lub zysk ze sprzedaży akcji. Przez internet Udogodnieniem(...) powoduje obowiązku zapłaty podatku. Jeżeli był niższy lub równy tej kwocie, podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli jednak zaliczka za podatek została wcześniej potrącona przez...

 • ...i przekłamania w podawanych kwotach. 6 NIEUPRAWNIONE KORZYSTANIE Z ULG I LIMITÓW. Niektórzy zapominają, że np. wydatki na internet mogą odliczać tylko ci, którzy nie robili tego wcześniej, i to jedynie przez dwa lata. Błędy popełniają też korzystający z ulgi rehabilitacyjnej i na dzieci, np. przekraczając limity odliczeń. 7 NIEWŁAŚCIWE PODANIE NUMERU KONTA. Jeśli wpiszemy numer konta...

 • ...w PIT Brak podpisu podatnika. Zeznanie podatkowe możesz złożyć w formie papierowej (podpis ręczny) lub dokumentu elektronicznego przez internet (dane autoryzujące). Zła kolejność małżonków. Osoba, która(...) dziecko. Jeśli podatnik lub podatnicy wychowują jedno dziecko, to dodatkowo obowiązuje ich limit dochodów uzyskanych w trakcie roku podatkowego. W przypadku podatników pozostających przez cały rok...

 • Błędy w deklaracji podatkowej bez kary? Ważne, by oddać ją o czasie, resztę załatwi korekta

  Co roku część zeznań dla fiskusa zawiera błędy. Jednak większość jest przez urzędy skarbowe traktowana pobłażliwie. Korekta PIT-u lub uzupełnienie danych pozwala uniknąć kary.

 • Zbliża się termin złożenia PIT za 2017 r.!

  Osobom, które nie rozliczyły się jeszcze z tytułu podatku dochodowego za 2017 r., zostało niewiele czasu na wywiązanie się z tego obowiązku. Termin upływa 30 kwietnia 2018 r. Do tego dnia trzeba złożyć zeznanie podatkowe, a jeżeli wynika z niego podatek do uiszczenia - dokonać zapłaty. Niezbędne formalności należy załatwić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu

 • Nadpłata w PIT przesłana pocztą może być niższa o kilkadziesiąt złotych

  Urząd skarbowy przekaże nadpłatę w PIT na konto tylko wtedy, gdy zna jego numer. W przeciwnym razie prześle ją przekazem pocztowym, ale pomniejszoną o koszty przekazu, które w przypadku rodzin z dziećmi mogą sięgać kilkudziesięciu złotych. Nadpłatę można również odebrać osobiście, ale fiskus musi się o tym wcześniej dowiedzieć.

 • Po ślubie do fiskusa

  Za niezgłoszenie aktualizacji danych po ślubie fiskus może nałożyć mandat. O zmianie nazwiska lub przeprowadzce przedsiębiorca jest bowiem obowiązany poinformować urząd skarbowy. Osoby nieprowadzące działalności mają więcej czasu na zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania.

 • Raport bieżący nr 51/2007 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki MEWA S.A. zawiadamia, że...