• Informacje na temat:

  zasady dywidenda

Artykuły na temat: zasady dywidenda
 • Płace prezesów będą jawne

  ...rezultatów mierzonych konkretnymi wskaźnikami sukcesu (Kluczowe Wskaźniki Ocen, KPI - Key Performance Indicators), takimi jak zwrot z kapitału, wzrost sprzedaży, dywidenda, ekspansja międzynarodowa...

 • KNF: Możliwa wysoka dywidenda wybranych banków

  KNF może zgodzić się na wypłatę dywidendy w wysokości całości wypracowanego zysku przez wybrane banki.

 • Resort skarbu przytnie zarobki prezesom. Nowa ustawa kominowa pod koniec marca

  ..., ale zarobił on blisko 1,7 mln zł za pracę w spółkach zależnych. Resort skarbu deklaruje, że zamierza z takimi praktykami skończyć. Zapowiada nową ustawę regulującą zasady wynagradzania w państwowych(...), że mógłby być uchwalony do połowy roku. Jednak nowe zasady wynagradzania już są stosowane w praktyce - zgoda na obniżkę pensji jest, według nieoficjalnych informacji, jednym z warunków nominacji...

 • Obligacje z "dywidendą" kuszą kupujących

  Emitowanie obligacji i inwestowanie w tego typu papiery kojarzy się jednoznacznie z wypłatą odsetek, stanowiących odpowiednio koszt z punktu widzenia emitenta i wynagrodzenie za udzielenie pożyczki, z punktu widzenia nabywcy obligacji.

 • Im więcej kobiet w firmie, tym lepsze wyniki

  Duża liczba kobiet w zarządach firm gwarantuje sukces komercyjny. Z opublikowanych w Wielkiej Brytanii badań wynika, że te dwa fakty są ze sobą nierozerwalne.

 • KNF zaleca PKO BP wstrzymanie wypłaty dywidendy; bank zmienia zasady jej ustalania

  Zarząd PKO BP przyjął, że dywidenda będzie wypłacana z nadwyżek powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, które ustalono na poziomie 12,5 proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego i 12 proc. dla współczynnika Tier 1 - podał bank w komunikacie.

 • Pieniądze w kieszeni za nic, fiński eksperyment bez precedensu w historii świata

  XX w. utrwaliło się myślenie, że dochód podstawowy to nie darmowe pieniądze, a należna dywidenda społeczna od wspólnego dorobku wielu pokoleń. Cole pisał: "Obecne siły produkcyjne są rezultatem wysiłku...

 • Wypłata dywidendy z zagranicznej spółki finansowana ze środków pochodzących z jej kapitału zapasowego stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając interpretację indywidualną organu podatkowego, orzekł, że bezpodstawnie odmówił on podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

 • Z małej idei duży deszcz

  ...twierdzi Philippe van Parias, belgijski filozof i ekonomista, a w latach 2004-2011 wykładowca na Uniwersytecie Harvarda, pod różnymi nazwami - "premia państwowa", "dywidenda narodowa", "dywidenda socjalna...

 • KNF ostrzega właścicieli banków przed wypłatą dywidend

  Komisja Nadzoru Finansowa ostrzega właścicieli banków ze znaczącą ekspozycją na kredyty walutowe, w tym Skarb Państwa, że niezrealizowanie zaleceń w sprawie zatrzymania zysków za ubiegły rok może oznaczać "działania nadzorcze" w odniesieniu do samego banku, osób nim kierujących lub akcjonariuszy - podała KNF w komunikacie.