• Informacje na temat:

  zasiłek celowy

Artykuły na temat: zasiłek celowy
 • ...się go o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także o alimenty – jeśli je płacimy. Zasiłek służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb. Może być...

 • Będą wyższe zasiłki z pomocy społecznej. Jak powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie do 645 złotych.

 • ...(dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej), zasiłek celowy (jednorazowa pomoc finansowa na sfinansowanie określonych wydatków, np. na zakup żywności, leków, opału(...). Kryterium dochodowe bierze się pod uwagę nie tylko przy przyznawaniu zasiłku, ale także jego wyliczaniu. Zasiłek stały przyznawany jest osobom, których dochody nie wystarczają na utrzymanie lub...

 • Osoby poszkodowane w wyniku wichur mogą zgłaszać się po zasiłki

  Osoby poszkodowane w wyniku wichur i nawałnic mogą zgłaszać się po zasiłki do 6 tys. zł. Pieniądze są wypłacane na bieżąco. Poszczególne samorządy zbierają takie informacje z terenu, przekazują je wojewodom, a ci następnie zgłaszają to do MSWiA.

 • Potrzebujesz gotówki np. na opał? Zwróć się do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o zasiłek celowy.

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie(...) stowarzyszenie? Czy zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany z MOPS można uznać za świadczenie z pomocy społecznej?

 • W razie kłopotów finanso-wych senior może się starać o zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Zalicza się do nich m.in. kupno jedzenia, lekarstw, odzieży, opału czy wykonanie niewielkich napraw, a nawet dojazdy do lekarza lub na rehabilitację. Nie ma sztywno ustalonej kwoty tego zasiłku. Zależy ona od zasobności gminy i sytuacji osoby składającej wniosek.

 • MEN: 15 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową

  Wczoraj Rada Ministrów przyjęła trzyletni program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021. Na jego realizację planuje się przeznaczyć 15 mln zł, po 5 mln zł w każdym roku.

 • ..., okresowy i celowy. Zasiłek stały (maksymalnie 529 zł miesięcznie, minimalnie 30 zł) otrzymają tylko osoby stale niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek okresowy (maks. 418 zł miesięcznie, min. 20 zł) jest przyznawany, gdy trudna sytuacja danej osoby jest przejściowa. Zasiłek celowy można dostać na pokrycie określonych wydatków, np. na opał, ciepłą odzież. Jest też...

 • Samorząd Chorzowa pomoże pracownikom Walcowni Blach Grubych Batory, którzy nie dostają od pracodawcy pensji. Mogą oni liczyć na brak karnych odsetek za niepłacony czynsz oraz na bony żywnościowe; miasto zwróci się też do ZUS o szybsze wypłacenie im np. zasiłków chorobowych.