• Informacje na temat:

  zasilek pielegnacyjny 2014

Artykuły na temat: zasilek pielegnacyjny 2014
 • Zasiłki pielęgnacyjne będą wyższe

  Od 1 kwietnia rodzice otrzymają dodatkowe 200 zł – czyli w su mie (ze specjalnym dodatkiem) świadczenie pielęgnacyjne wynosi obe cnie 820 zł. Ale to nie koniec podwyżek. Od 2014 r. świadczenie będzie stopniowo, przez pięć lat, podwyższane do takiego poziomu, który będzie równy minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (teraz wynosi ono 1600 zł). Takie są najważniejsze założenia programu wspierania osób...

 • 930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli

  Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.

 • Zasiłek będzie przysługiwał także wstecz od 1.07.2013 r. do 14.05.2014 r. Zostanie wypłacony wraz z ustawowymi odsetkami. Opiekunowie otrzymają miesięcznie 520 zł. Zasiłek będzie przyznawany na(...) środowiskowemu. Wnioski można składać do 15.09.2014 r. Jeśli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia, wniosek będzie można złożyć w ciągu czterech miesięcy od wydania orzeczenia. l art. 1 ust. z 4.04

 • Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy?

  Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

 • Od 15 maja 2014 roku osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi krewnymi, dostaną zasiłki, które odebrano im w ubiegłym roku...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku...

 • ...go dostać, opiekun musi spełnić dwa wymogi. Pierwszy z nich to dochód. Nie może on przekraczać 623 zł na osobę w rodzinie (od listopada 2014 r. próg będzie podniesiony do 664 zł). Osoba, która...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie osoby, które korzystają z naszej pomocy prawnej, uzyskują takie świadczenia. Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku tych osób? Jakie obowiązki ma w tym zakresie nasze stowarzyszenie? Czy zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany z MOPS można uznać za świadczenie z pomocy społecznej?

 • ...pozbawione tej pomocy. W związku z tym od 15 maja 2014 roku osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dostaną zasiłki zabrane im w ubiegłym roku. Jednak zamiast świadczenia pielęgnacyjnego teraz(...). A w ramach rekompensaty jego kwota ma być powiększona o ustawowe odsetki, które będą naliczane do dnia, od którego obowiązują nowe przepisy, czyli do 14 maja 2014 r. Zaległe zasiłki przysługują od...

 • Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.