• Informacje na temat:

  zasiłek przedemerytalny

Artykuły na temat: zasiłek przedemerytalny
 • Świadczenia przedemerytalne

  ...pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie nie można odmówić oferty pracy, jeśli urząd znajdzie odpowiednią propozycję. Po upływie tego półrocznego okresu trzeba nadal być bezrobotnym i dopiero(...) pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Podstawa prawna: ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz U. z 2004 r., nr 120, poz. 1252 ze zm.). Osoby, które prowadziły działalność...

 • Zmiany w zatrudnianiu seniorów? Krótsza ochrona przedemerytalna i umowy terminowe bez limitu

  Pracodawcy chcą skrócenia okresu ochronnego dla osób w wieku przedemerytalnym. Jednocześnie deklarują, że chętniej dadzą zajęcie emerytom, jeśli będą mogli zawierać z nimi umowy na czas określony.

 • Podwyższenie wieku emerytalnego i duże bezrobocie sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na skorzystanie ze świadczeń przedemerytalnych. W ubiegłym roku pieniądze z tego tytułu otrzymywało ponad 155 tys. osób – o ponad 30 tys. więcej niż w 2012 r. Wyjaśniamy, kto może takie świadczenie otrzymać.

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Szansa dla seniorów na świadczenie przedemerytalne

  Marek S. był zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, ale z powodu niezbyt dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa został zwolniony. Od dwóch miesięcy pobiera zasiłek dla bezrobotnych(...) pobierać zasiłek dla bezrobotnych. 2. Następnie trzeba złożyć w oddziale ZUS, właściwym dla miejsca zamieszkania, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Jest na to 30 dni od otrzymania...

 • Ostatni emeryci i renciści otrzymali na swoje konto świadczenie z programu "Emerytura plus" - poinformował w piątek PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, do wypłaty zostały jeszcze tylko "trzynastki" dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

 • ..., musi się Pani zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotna i co najmniej przez 6 miesięcy pobierać zasiłek. Jeżeli w tym czasie urząd skieruje Panią np. do prac interwencyjnych, nie może Pani...

 • Wypłacić w 2017 r. emerytom i rencistom jednorazowy dodatek - PSL

  - PSL chce, by w 2017 r. emerytom, rencistom i osobom pobierającym świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne wypłacony został jednorazowy dodatek w wysokości od 200 do 500 zł. Chcemy upomnieć się o tych, których obecny rząd pomija - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

 • ...« Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, musiałaby Pani po utracie zatrudnienia zarejestrować się w urzędzie pracy i przez 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych (w tym czasie nie może Pani odmówić bez ważnej przyczyny przyjęcia pracy). Dopiero po 6 miesiącach można złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia (ma Pani na to 30 dni od daty wydania zaświadczenia...

 • Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na pierwsze dziecko

  Aby uzyskać wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć ustalonych przez ustawodawcę progów dochodowych. O jaki dochód tu chodzi i z jakiego okresu oraz czy w każdym przypadku należy go dokumentować?