• Informacje na temat:

  zasilek rodzinny

Artykuły na temat: zasilek rodzinny
 • Zasiłek rodzinny, obowiązujący od lat(...) zł, a na pełnoletnie – 129 zł. Do zasiłku uprawniają niskie dochody Jednym z warunków przyznania takiego świadczenia jest kryterium dochodowe. Miesięczny rodzinny dochód nie może przekraczać 674 zł...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku...

 • Chcąc ubiegać się o zasiłek rodzinny, musisz wykazać dochód całej rodziny. Ale trzeba wiedzieć, kto do niej należy. A tutaj... możesz się bardzo zdziwić!

 • "Rzeczpospolita": Ulgi pożerają zasiłki

  Rodzice nawet 200 tys. dzieci, korzystając z ulgi w PIT, mogą stracić zasiłek rodzinny - alarmuje "Rzeczpospolita".

 • Od 1 września można składać wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki do niego na nowy okres zasiłkowy. Trwa on od 1.11.2013 r. do 31.10.2014 roku.

 • Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. W głównej mierze korzystają z niego ubezpieczone, które urodziły dziecko. Przysługuje on wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Świadczenie to zostało również zagwarantowane ubezpieczonym ojcom dzieci i to nie tylko za okres urlopu ojcowskiego, ale także - po spełnieniu określonych warunków - za okres urlopów przewidzianych dla matki...

 • Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 539 zł netto na osobę (623 zł, jeśli jest niepełnosprawne dziecko), staraj się o zasiłek rodzinny. Wniosek złóż do 30 września.

 • 930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli

  Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.

 • Jestem samotną matką i chcę starać się o zasiłek rodzinny na roczną córeczkę. Jakie jest kryterium dochodowe, od którego uzależniona jest wypłata? – pyta Olga M. z Podkarpacia.

 • Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

  Świadczenia chorobowe należne pracownikom z założenia mają zrekompensować utracone w okresie absencji chorobowej zarobki. Nie zawsze jednak tak jest w praktyce, zwłaszcza gdy w miesiącu powstania niezdolności do pracy ubezpieczony otrzymał podwyżkę pensji. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się bowiem w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za okres poprzedzający miesiąc zachorowania albo nabycia uprawnień do zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.