• Informacje na temat:

  zasiłki chorobowe

Artykuły na temat: zasiłki chorobowe
 • ...kryterium dochodowe obejmuje: wynagrodzenie za pracę, renty i emerytury, zasiłki chorobowe wypłacane z ZUS i KRUS, alimenty otrzymy wane przez dzieci, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego oraz(...) Rodziny, które mają niewielkie dochody mogą otrzymywać zasiłki...

 • ZUS wypłaci chorobowe za granicą

  Zasiłek macierzyński i inne świadczenia mogą być wypłacane w innym kraju, niż zostały nabyte do nich prawa - tłumaczą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • ​Sejm uchwalił ustawę obniżającą zasiłki chorobowe dla funkcjonariuszy

  Sejm uchwalił w piątek ustawę obniżającą zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy ze 100 proc. do 80 proc. wynagrodzenia. Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu, o co wnioskował PiS.

 • Prawo: Zmieniły się zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla matek prowadzących działalność gospodarczą

  Zasiłki macierzyńskie pobiera ok. 30 tys. kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Część z nich zwolniona jest w tym czasie z płacenia składek.

 • ..., czyli po odliczeniu składek i podatków) całej rodziny. Do dochodu zaliczane są także np. zasiłki chorobowe. Starający się o przyznanie zasiłku od 1 listopada muszą podać dochody za 2014 rok(...)”. Sprawdź jej założenia: ● Pomniejszenie zasiłku tylko o kwotę przekroczenia limitu Obecnie rodzina, która przekroczy próg dochodów choćby o zło-tówkę, traci wszystkie zasiłki rodzinne. Od 2016

 • Zasiłek opiekuńczy przy pracy zmianowej rodziców

  Zasiłek opiekuńczy to jedno ze świadczeń rekompensujących utracone zarobki. Jest on należny, gdy ubezpieczony nie może świadczyć pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny. Przy czym poza sytuacją, gdy opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, przesłanką negatywną przy ustalaniu prawa do zasiłku jest obecność we wspólnym gospodarstwie domowym innego członka rodziny mogącego taką opiekę...

 • ...otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Przez pierwszych 33 dni w roku pensję za czas choroby (wynagrodzenie chorobowe) finansuje pracodawca. Za kolejne dni (czyli od 34. dnia choroby w roku) otrzymamy zasiłek chorobowy z ZUS. Po ukończeniu 50. r.ż. pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni, a zasiłek chorobowy dostajemy od ZUS od 15. dnia choroby. – Czy ten...

 • 930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli

  Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.

 • Od 1 stycznia 2012 r. zasiłki chorobowe, przysługujące pracownikom zarabiającym minimalną pensję, będą ustalane od wyższej podstawy wymiaru.

 • Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia odpowiednią ilość osób ubezpieczonych, zobowiązani są do ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz do ich wypłaty. Płatnicy, którzy nie posiadają takich uprawnień, mają obowiązek przekazywania organowi rentowemu stosownej dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania i wypłaty świadczeń. Każdy z nich