• Informacje na temat:

  zasilki pielegnacyjne 2013

Artykuły na temat: zasilki pielegnacyjne 2013
 • Od ponad miesiąca opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy 30 czerwca 2013 r. stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą składać wnioski o jego przywrócenie. Z tym, że według nowych przepisów wsparcie nazywać się będzie zasiłkiem dla opiekuna a nie świadczeniem pielęgnacyjnym (ono przysługuje tylko opiekunom niepełnosprawnych dzieci).

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • ...18. r. życia). Wysokość pomocy Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł (poprzednio było 520 zł). Wymagane dokumenty: Do wniosku o przyznanie tego świadczenia dołącza się...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie osoby, które korzystają z naszej pomocy prawnej, uzyskują takie świadczenia. Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku tych osób? Jakie obowiązki ma w tym zakresie nasze stowarzyszenie? Czy zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany z MOPS można uznać za świadczenie z pomocy społecznej?

 • Zasiłek będzie przysługiwał także wstecz od 1.07.2013 r. do 14.05.2014 r. Zostanie wypłacony wraz z ustawowymi odsetkami. Opiekunowie otrzymają miesięcznie 520 zł. Zasiłek będzie przyznawany na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane terminowo. Po uzyskaniu nowego orzeczenia, będzie można złożyć kolejny wniosek. Trzeba będzie poddać się wywiadowi...

 • Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

 • Zofia N. od 10 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku dostawała świadczenie pielęgnacyjne na opiekę nad niepełnosprawnym bratem. Z powodu zmiany przepisów w lipcu ubiegłego roku straciła prawo do(...) wysokości dochodów w rodzinie. Nowe przepisy zobowiązują gminy do wypłacania nie tylko bieżącego, ale i zaległego wsparcia. Ma ono przysługiwać od 1 lipca 2013 roku, bo od tego dnia zostali oni...

 • Rodzice z 500 zł na dziecko stracą inne świadczenia

  Przyznanie nowej formy wsparcia na dzieci może spowodować, że rodzice stracą część świadczeń, m.in. dodatki mieszkaniowe. Spokojni mogą być opiekunowie niepełnosprawnych.

 • ...sprawa dotyczy przepisów, które obowiązują od 2013 r. Różnicują one rodzaj pomocy dla opiekunów m.in. na świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasady przyznawania i wypłaty tego...

 • Rząd przemycił bonus dla KRUS-owianek. Emerytki rolniczki łatwo mogą zwiększyć swoje świadczenie

  Rolniczki pobierające świadczenia z programu "Mama 4 plus" mogą przejść na korzystniejszą emeryturę rolniczą. Wystarczy, że dopłacą składki za lata brakujące do wymaganego stażu. Takiej możliwości nie dostały te matki, którym pieniądze wypłacać będzie ZUS.