• Informacje na temat:

  zasiłki pielęgnacyjny

Artykuły na temat: zasiłki pielęgnacyjny
 • Przeznaczony jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji i wymagającej stałej...

 • 1 listopada wzrosną zasiłki pielęgnacyjny, specjalny opiekuńczy i dla opiekunów

  - 1 listopada wzrosną zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej - poinformowała w poniedziałek w Stargardzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • Od ponad miesiąca opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy 30 czerwca 2013 r. stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą składać wnioski o jego przywrócenie. Z tym, że według nowych przepisów wsparcie nazywać się będzie zasiłkiem dla opiekuna a nie świadczeniem pielęgnacyjnym (ono przysługuje tylko opiekunom niepełnosprawnych dzieci).

 • 930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli

  Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.

 • Mam 78 lat i jestem na emeryturze. Jestem niedołężna i zajmuje się mną córka. Czy mogę wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny? Irena C. z Wałcza...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku...

 • Zasiłki pielęgnacyjne będą wyższe

  Szykują się ważne zmiany dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Rząd chce, by świadczenie pielęgnacyjne, które jest przyznawane w takiej sytuacji było wyższe.

 • Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy?

  Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

 • .... Wynosi nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 418 zł. Wypłacany m.in. w okresie oczekiwania na przyznanie emerytury czy w razie długotrwałej choroby. Zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł. Przysługuje(...) przed 21. rokiem życia. Zasiłku nie dostaną ci, którzy pobierają dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Dodatek mieszkaniowy Przyznawany jest na 6 miesięcy przez wójta, burmistrza lub...

 • Opiekunowie po orzeczeniu TK

  Wczoraj TK badał zgodność z konstytucją dwóch kryteriów przyznawania świadczeń - wieku pojawienia się niepełnosprawności i dochodowego obowiązującego przy specjalnym zasiłku opiekuńczym.