• Informacje na temat:

  zaświadczenie o niezaleganiu zus

Artykuły na temat: zaświadczenie o niezaleganiu zus
 • Mam swoją małą działalność. Gdy żona zaczęła chorować, wszystko wydawałem, by ją ratować. Przez to przestałem płacić ZUS. Teraz ona odeszła na zawsze, a ja nie wiem, czy będę miał za co godnie ją pochować. Bo nie miała emerytury, a ja mam zaległości w zakładzie… Przemysław D. Lublin...

 • Internetowy dostęp do danych ZUS to dla wielu przedsiębiorców ogromna wygoda i oszczędność czasu. Zwłaszcza jeśli biorą oni udział w przetargach, w których konieczne jest zaświadczenie o braku zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne. PUE ZUS ułatwia także szybsze odzyskanie nadpłaconych składek.

 • Sąd: Zaginięcie składek ZUS nie może obciążać tego, kto je zapłacił

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może żądać zapłacenia składek po raz drugi tylko dlatego, że pierwsze nie znalazły się na rachunku bankowym ZUS - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie. Sprawa dotyczyła składek zaginionych za dwa lata.

 • Ratalna spłata zaległości w ZUS

  Płatnik składek ma wiele obowiązków wobec ZUS. Jednym z nich jest terminowe opłacanie należności z tytułu składek. Gdy pojawią się problemy z ich regulowaniem, w efekcie na koncie płatnika w ZUS powstanie zadłużenie, wtedy może on wystąpić do tego organu o jego spłatę w ratach. W ten sposób będzie mógł regulować te należności w dłuższym okresie czasu, uzgodnionym z ZUS-em, bez konsekwencji

 • Agencje pracy tymczasowej. Wybawca czy zło wcielone?

  ...swojej działalności agencje muszą dołączać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek i podatków. To ograniczyłoby przypadki nieuczciwej działalności - wskazuje Agnieszka Zielińska. Związki(...) przejęły 14 tys. osób zatrudnionych dotychczas w tych firmach i następnie "wypożyczyły" je tym samym przedsiębiorcom. Problem w tym, że nie opłacały za przejęte osoby składek na ZUS. Proceder - na różną...

 • Skutki zapłaty składek ZUS po terminie

  Zapłata przez płatnika należności składkowych do ZUS po terminie, w którym miał obowiązek je uiścić, zwykle następuje wtedy, gdy chwilowo nie ma on wystarczających środków finansowych. Zdarza się też, że zwłoka w opłaceniu składek jest wynikiem zwykłego niedopilnowania. Za opóźnienia trzeba niestety płacić. Zapłata składek po terminie wiąże się bowiem z określonymi konsekwencjami, niekoniecznie

 • ...bank i widnieje jako zobowiązanie. Jeżeli chcesz mieć pewność, że pozbyłaś się obciążenia, poproś bank o zaświadczenie w tej sprawie. Może ci to zaoszczędzić również w przyszłości kłopotów(...) itp), nie zalegaj też z innymi zobowiązaniami, np. składkami na ZUS czy do urzędu skarbowego. Jeśli spóźnisz się o więcej niż 60 dni, a zadłużenie będzie wyższe niż 200 zł, możesz trafić do...

 • Już ponad 1,3 mln elektronicznych profili w ZUS

  Platforma Usług Elektronicznych, w skrócie PUE, została udostępniona dla płatników składek i ubezpieczonych w czerwcu 2012 roku. Od tamtej pory swój profil w elektronicznym ZUS założyło ponad 1,3 mln użytkowników.

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS można złożyć elektronicznie

  Przedsiębiorca, który ma problem z bieżącą płynnością finansową może skorzystać z odroczenia terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić przez internet.

 • Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 5 osób powinni mieć aktywny profil PUE ZUS, służący między innymi do obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich. Na szczęście istnieje możliwość upoważnienia innych osób do obsługi platformy ZUS PUE w imieniu przedsiębiorcy.