• Informacje na temat:

  zezwolenie

Artykuły na temat: zezwolenie
 • Od nowego roku opłata za zezwolenie na pracę

  ...przybył, gdzie będzie mieszkał i dopiero wówczas wydane będzie zezwolenie na pracę sezonową. Okres wykonywania pracy nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym i liczony jest od daty wjazdu cudzoziemca do Polski. Opłata wynosi 30 złotych. W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie innego dokumentu pobytowego zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na...

 • Raport bieżący nr 105/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2008 z...

 • W ciągu roku w Polsce przybyło blisko 50 tys. cudzoziemców z zezwoleniem na pobyt

  Teraz już blisko 400 tys. cudzoziemców posiada ważne zezwolenie na pobyt w Polsce. Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 1 czerwca 2018 roku ta grupa liczyła ponad 342 tys.

 • Kiedy rolnik wytnie drzewo bez zezwolenia

  Wycinanie drzew w celu prowadzenia działalności rolniczej - czyli gospodarczej - wciąż wymaga zezwolenia. Bez zezwolenia jednak wolno rolnikowi wyciąć drzewa i krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego i w celach prywatnych.

 • Na działce, którą odziedziczyłam po rodzicach, rosną drzewa. Są już wyschłe i chyba chore. Chciałabym je wyciąć, bo boję się, że w czasie burzy, któreś zawali się na dom. Czy muszę wystąpić o zezwolenie? Jakie drzewa mogę usunąć bez tej całej biurokracji? Alina, 56 lat, Ostrołęka.

 • Znajdą nieprawidłowości - stracisz zezwolenie i pieniądze

  Firma, której cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną - zakłada projekt noweli ustawy o SSE, którym na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm.

 • Duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Procedury zostaną uproszczone i pojawią się nowe zezwolenia

  ...o zezwolenie na pobyt i pracę. Dotychczas było to obowiązkowe, więc pracodawcy, czekając na wydanie zgody, byli zmuszeni wciąż dodawać aneksy do umowy. - Innym ułatwieniem będzie brak(...) Armenii i Ukrainy. Pojawią się za to zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową. - Łatwiej będzie uzyskać zezwolenie, ale mimo wszystko będzie to dłuższa procedura niż oświadczeniowa...

 • Działalność zakładów bukmacherskich w Polsce jest szczególnie regulowana przez prawo. Do prowadzenia tego rodzaju działalności konieczne jest pozyskanie zezwolenia Ministerstwa Finansów. Aby je uzyskać, należy spełnić szereg wymogów ustawowych.

 • Rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem, który uzyskał kolejne zezwolenie na pracę w Polsce

  Firma regularnie zatrudnia obywatela Białorusi, który dostaje zezwolenie na pracę na 3 miesiące. Obecnie zawarła z nim trzecią umowę o pracę na czas określony (3-4 miesięczne przerwy). Czy następna umowa powinna być na czas nieokreślony, mimo że zezwolenie na pracę ma charakter czasowy?

 • Nowe przepisy dopuszczają możliwość wycięcia bez zezwolenia drzew lub krzewów na prywatnej nieruchomości, ale tylko w sytuacji, gdy ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.