• Informacje na temat:

  zmiana ustawy śmieciowej

Artykuły na temat: zmiana ustawy śmieciowej
 • W większości gmin minął już termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czyli tzw. deklaracji śmieciowej. Jeśli jeszcze nie dopełniłaś tego obowiązku, pamiętaj, żebyś zrobiła to jak najszybciej.

 • Sejm: Projekt noweli ustawy śmieciowej do dalszych prac w komisjach

  Sejmowe komisje środowiska i samorządu będą dalej pracować nad projektem noweli tzw. ustawy śmieciowej. Przepisy zakładają m.in. wprowadzenie większych opłat dla osób niesegregujących śmieci, a także objęcie wszystkich foliówek daniną recyklingową.

 • ...komunalnymi, rada gminy musi wydać uchwałę w tej sprawie. Podst. prawna: zmiana ustawy o utrzymaniu czys tości i porządku w gminach z 11 września 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 1793). Użytkowanie(...), czy podatku za czworonoga. Wyjaśniamy, jakie są terminy zapłaty podatków i opłat lokalnych, kto może być z nich zwolniony i jakie nowości obowiązują w 2016 r. Zmiany w ustawie śmieciowej Czy...

 • Rząd zajmie się propozycjami w tzw. ustawie śmieciowej

  Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu będzie rozpatrywać projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych, czyli tzw. ustawy śmieciowej. Osoby które nie segregują śmieci, zapłacą za nie dwa razy drożej - to jedna z propozycji w projekcie noweli ustawy śmieciowej.

 • Bałagan jaki powstał w związku z przepisami tzw. ustawy śmieciowej, był spowodowany przede wszystkim niejasnymi zasadami odbioru odpadów i opłat za to. Zwróciliśmy się więc do eksperta, by wyjaśnił najczęstsze problemy mieszkańców. tina: Czy opłaty za wywóz śmieci każda gmina ustala sama? Czy są maksymalne kwoty? Marcin Nagórek: Gminy nadal same ustalają stawki opłat...

 • Rząd ma zająć się propozycjami zmian w tzw. ustawie śmieciowej

  Ci, którzy nie segregują śmieci, zapłacą za nie dwa razy drożej - to jedna z propozycji w projekcie noweli ustawy śmieciowej, którą we wtorek ma zająć się rząd. Projekt zakłada też kary więzienia za niezgodne z przepisami gospodarowanie odpadami.

 • Z małej idei duży deszcz

  ...w rekordowej dziś pod tym względem Holandii odzyskuje się ponad 60 proc. wszystkich śmieci. I choć nad Wisłą mimo nowej ustawy śmieciowej jest to raczej w powijakach (według danych Eurostatu z 2012(...) socjalnych. Uproszczenie systemu pomocy społecznej pozwoliłoby na zmniejszenie armii urzędników potrzebnych do jej obsługi. Nie czy, ale kiedy Rozmawiając o tak fundamentalnych zmianach w funkcjonowaniu...

 • Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej

  Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych, tzw. ustawy śmieciowej. Ma on m.in. wzmocnić kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzór nad firmami odbierającymi śmieci.

 • Kontrowersyjne zmiany w ustawie "śmieciowej"

  Niejasność i niespójność przepisów w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania "własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • Samorządy będą mogły zlecać spółkom komunalnym zadania związane z odbiorem śmieci - poinformował PAP wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Przepisy regulujące tę sprawę mają znaleźć się w rządowym projekcie noweli ustawy śmieciowej.