• Informacje na temat:

  zmiana ustawy śmieciowej

Artykuły na temat: zmiana ustawy śmieciowej
 • W większości gmin minął już termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czyli tzw. deklaracji śmieciowej. Jeśli jeszcze nie dopełniłaś tego obowiązku, pamiętaj, żebyś zrobiła to jak najszybciej.

 • Kontrowersyjne zmiany w ustawie "śmieciowej"

  Niejasność i niespójność przepisów w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania "własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • ...komunalnymi, rada gminy musi wydać uchwałę w tej sprawie. Podst. prawna: zmiana ustawy o utrzymaniu czys tości i porządku w gminach z 11 września 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 1793). Użytkowanie(...), czy podatku za czworonoga. Wyjaśniamy, jakie są terminy zapłaty podatków i opłat lokalnych, kto może być z nich zwolniony i jakie nowości obowiązują w 2016 r. Zmiany w ustawie śmieciowej Czy...

 • Samorządy będą mogły zlecać spółkom komunalnym zadania związane z odbiorem śmieci - poinformował PAP wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Przepisy regulujące tę sprawę mają znaleźć się w rządowym projekcie noweli ustawy śmieciowej.

 • Bałagan jaki powstał w związku z przepisami tzw. ustawy śmieciowej, był spowodowany przede wszystkim niejasnymi zasadami odbioru odpadów i opłat za to. Zwróciliśmy się więc do eksperta, by wyjaśnił najczęstsze problemy mieszkańców. tina: Czy opłaty za wywóz śmieci każda gmina ustala sama? Czy są maksymalne kwoty? Marcin Nagórek: Gminy nadal same ustalają stawki opłat...

 • Jeśli nie posegregujemy śmieci, zapłacimy za nie cztery razy więcej

  Jeżeli nie będziemy segregować śmieci, to zapłacimy za nie miesięcznie cztery razy więcej niż gdybyśmy je posortowali - wynika z projektu noweli tzw. ustawy śmieciowej. Zakłada on też, że przetargi na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie gminy będą ogłaszać oddzielnie. Po zmianie przepisów za nieposegregowanych śmieci zapłacimy 32 zł od osoby miesięcznie.

 • Z małej idei duży deszcz

  ...w rekordowej dziś pod tym względem Holandii odzyskuje się ponad 60 proc. wszystkich śmieci. I choć nad Wisłą mimo nowej ustawy śmieciowej jest to raczej w powijakach (według danych Eurostatu z 2012(...) socjalnych. Uproszczenie systemu pomocy społecznej pozwoliłoby na zmniejszenie armii urzędników potrzebnych do jej obsługi. Nie czy, ale kiedy Rozmawiając o tak fundamentalnych zmianach w funkcjonowaniu...

 • Zmiany w ustawie o segregacji śmieci w domu!

  Od 1 lipca 2017 roku weszły w życie zmiany do ustawy śmieciowej z 2013 roku, dotyczącej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Jest to skutek zbyt niskiego poziomu recyklingu śmieci w Polsce, który na ten moment utrzymuje się na poziomie 26 proc. Unia Europejska stawia wymogi - do 2020 roku musimy osiągnąć poziom 50 proc. Jeśli nie osiągniemy wspomnianego progu, czeka nas wysoka kara.

 • Mafia śmieciowa: Walka z przestępcami uderzyła w uczciwe firmy

  Branża gospodarki odpadami przestrzega: nie warto wytaczać ciężkich dział przeciwko marginalnej patologii. Po planowanej zmianie prawa legalnie działające podmioty dostaną rykoszetem.

 • Rząd postanowił zaprowadzić porządek w śmieciach

  Jedną z planowanych zmian jest ujednolicenie zasady selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich gminach. Resort środowiska narzuci im m.in. takie same kolory pojemników.