• Informacje na temat:

  zmiany w kodeksie pracy 2013

Artykuły na temat: zmiany w kodeksie pracy 2013
 • Obecne przepisy Kodeksu pracy o czasie pracy oderwane od realiów

  Wydłużenie okresów rozliczeniowych, wprowadzenie ruchomego czasu pracy oraz zmiany dotyczące urlopów wychowawczych - to najważniejsze propozycje nowelizacji Kodeksu pracy, nad którymi trwają prace w Sejmie. Eksperci mówią, że zmiany są niezbędne, bo obecne przepisy nie odpowiadają sytuacji na rynku. Związkowcy protestują, obawiając się wykorzystywania przez pracodawców i pogorszenia warunków...

 • Ruchomy system czasu pracy bez nadgodzin

  Ruchomy czas pracy pozwala na rozpoczynanie pracy w poszczególnych dniach tygodnia w różnych godzinach. Godziny te, w zależności od przyjętego wariantu ruchomego rozkładu, wyznacza pracownik lub pracodawca. Niewątpliwą zaletą takiej organizacji czasu pracy jest to, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie skutkuje godzinami nadliczbowymi.

 • Prywatne sprawy w czasie pracy

  W każdej firmie zdarza się, że pracownicy muszą załatwić prywatną sprawę w godzinach pracy czy też wyjść z firmy wcześniej. W jaki sposób pracodawca może uregulować te kwestie tak, by nie wprowadzać zbędnej biurokracji, a jednocześnie utrzymać płynną organizację pracy?

 • Prawo: Będziemy mogli dorobić w sobotę

  Wbrew niektórym wypowiedziom polityków i przedstawicieli związków zawodowych wniesiony 27 sierpnia br. poselski projekt zmian w kodeksie pracy, nie wprowadzi 6-dniowego tygodnia pracy, lecz umożliwi pracownikowi zadecydowanie, czy w zamian za pracę w sobotę ma otrzymać dzień wolny, czy też dodatkowe wynagrodzenie.

 • Rząd chce przenieść do Kodeksu pracy elementy ustawy antykryzysowej

  ...- Na przełomie 2012 r. i 2013 r. przedstawiony zostanie projekt ustawy dotyczący zmian w emeryturach górniczych - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 • Praca i odpoczynek w ruchomym systemie czasu pracy

  Ruchomy czas pracy pozwala na bardziej elastyczne planowanie czasu pracy pracownikom. Niewątpliwą zaletą takiej organizacji czasu pracy jest to, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zatem już po odpoczynku wynoszącym 11 godzin pracownik znowu może mieć zaplanowaną kolejną dniówkę.

 • Szykują się zmiany w czasie pracy - firmy elastyczniej ułożą pracę swoją oraz pracowników

  Rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy, wprowadzający dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy, jest już w Sejmie. Jednocześnie trwają prace nad ustawą, umożliwiającą uruchomienie wsparcia dla firm, które pomimo trudnej sytuacji wstrzymają się ze zwolnieniami pracowników. Z rosnącym bezrobociem walczyć mają też regulacje związane z wyjściem z szarej strefy pracowników domowych.

 • Świadczenia za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy podlegają opodatkowaniu - interpretacja ogólna Ministra Finansów

  Świadczenia pieniężne, jakie pracownik otrzymuje w związku z przystąpieniem do programu dobrowolnych odejść, nie są objęte zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

 • Czas pracy pracowników niepełnosprawnych opiera się na innych regulacjach niż w przypadku ogółu pracowników. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych istnieje możliwość obniżenia norm czasu pracy, choć przepisy dotyczące ich zatrudniania traktują to jako wyjątek od reguły. Co do zasady niepełnosprawni pracują więc w tych samych normach czasu pracy co inni pracownicy, a w obniżonych tylko wtedy...

 • Zmiany w emeryturach 2017: Waloryzacja i obniżenie wieku emerytalnego

  Przyszły rok przyniesie zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Ale to nie wszystko. Poczynając od 1 października 2017 r., nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, czyli przywrócenie stanu sprzed 2013 roku.