• Informacje na temat:

  zniesienie współwłasności koszty

Artykuły na temat: zniesienie współwłasności koszty
 • Zamiast do sądu, współwłaściciele nieruchomości mogą udać się do kancelarii notarialnej. Wtedy nie muszą pisać wniosku – notariusz sporządzi akt o zniesieniu współwłasności.

 • ...separacja lub jej zniesienie przeprowadzane jest w trybie nieprocesowym). O zaprzeczenie ojcostwa lub ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – 200 zł. Wniosek o zniesienie współwłasności(...)Pani Agata chce założyć sprawę w sądzie. Obawia się jednak o koszty takiej sprawy. – Czy mogłabym ich nie płacić? – spytała. – Nie. Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty sądowe...

 • ...w procesie. Postępowanie nieprocesowe możliwe jest tylko w określonych rodzajach spraw, m.in. z prawa spadkowego, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej(...) trybie jesteśmy stroną: powodem lub pozwanym, w drugim – wnioskodawcą lub uczestnikiem, przy czym wszyscy mają tu taką samą pozycję. Osoba przegrywająca proces zwraca przeciwnikowi koszty, które poniósł...

 • ...rozstrzyganych w trybie nieprocesowym (np. o stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności, w wielu sprawach rodzinnych) są nieco inne niż w procesie. Każdy płaci za siebie. Uczestnicy postępowania(...) Koszty sądowe ma obowiązek zapłacić ta strona, która wnosi do sądu pismo. Te koszty obejmują opłaty i wydatki. Opłatę sąd pobiera m.in. za: pozew, apelację i zażalenie, skargę...

 • ...wspólnego mieszkania? – Mieszkanie może przejść na rzecz jednej z was przy spłacie drugiej. Można też je sprzedać i podzielić się pieniędzmi. W razie braku zgody pomiędzy wami zniesienie współwłasności(...) reprezentowani przez pełnomocników. Koszty nabycia (taksa notarialna i podatek od czynności cywilnoprawnych) zwykle ponoszone są w równych częściach.

 • ...sytuacji znacznie taniej będzie skorzystać z pomocy mediatora. Koszty mogą być nawet kilka razy niższe – powiedziała. Na czym polega rola mediatora? Paweł z uwagą nadstawił uszu. Zapytał, na czym polega(...), zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, podziału spadku, należności wynikającej ze stosunku pracy, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów...

 • Dziś rzadziej buduje się duże domy, a i klientów na takie nieruchomości znaleźć ciężko. Polacy obecnie szukają obiektów o powierzchni 100 do maksymalnie 150 mkw. Na duże domy - o powierzchni użytkowej powyżej 200 metrów - ciężko znaleźć klientów. Nie oznacza to jednak, że taki zakup to zły pomysł. Wręcz przeciwnie - transakcja może się opłacać.

 • Ziemia rolna nie tylko dla rolników, o ile leży w granicy miasta

  Grunt rolny do 1 ha znów będzie można sprzedać mieszczuchowi. Inwestorzy łatwiej kupią też od rolników ziemie położone w administracyjnych granicach miast.

 • Sprzedaż nieruchomości nie musi rodzić przychodu

  Nie każde odpłatne zbycie nieruchomości wiąże się z powstaniem przychodu. Kluczowym w ustaleniu przychodu oraz podatku od sprzedaży nieruchomości jest moment sprzedaży.

 • System podatkowy mamy do kitu

  Prawie 90 proc. przedsiębiorców krytycznie ocenia obecny system podatkowy. Właściciele firm uważają, że przepisy podatkowe utrudniają prowadzenie biznesu. Organizacje biznesu krytycznie oceniają propozycje zmian Ministerstwa Finansów.