• Informacje na temat:

  zniesienie współwłasności samochodu

Artykuły na temat: zniesienie współwłasności samochodu
 • ...mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego), rzeczy ruchomych (np. samochodu); – darowizny, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności. 1 proc. podatku zapłacimy przy umowie ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności. Wysokość podatku wyliczana jest na podstawie wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych. To ważne, bo jeśli zaniżymy wartość np. samochodu...

 • ...zgodnego projektu podziału i konieczne będzie prowadzenie postępowania o zniesienie współwłasności. Droga sądowa jest jednak w praktyce dłuższa. Aby przeprowadzić sądowy dział spadku, potrzebny będzie(...) dziedziczenia. Np. jeśli po zmarłym, który pozostawił dom, działkę i samochód, dziedziczą czterej spadkobiercy w częściach równych, to każdy z nich ma część domu, część działki i część samochodu...

 • .... Możliwa jest też sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy. Warte rozważenia jest podzielenie domu oraz gruntów i zniesienie współwłasności. Szybko u notariusza Cenna rada: podziału spadku można dokonać(...)... oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli obie panie porozumieją się co do podziału gospodarstwa, mogą napisać zgodny wniosek o dział spadku. Opłata sądowa za taki wniosek o podział gospodarstwa ze zniesieniem...

 • ...zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy między współwłaścicielami. W przypadku sporu zastąpi je orzeczenie sądu. Może on przyznać lokal jednej osobie z obowiązkiem spłaty drugiej – wyjaśnił...

 • Paweł L. pożyczył Andrzejowi K. dużo pieniędzy na kupno samochodu. Andrzej auto kupił, ale... pieniędzy nie oddaje, chociaż czas na ich zwrot już minął. Paweł zorientował się, że kolega nie zamierza(...), zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, podziału spadku, należności wynikającej ze stosunku pracy, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów...

 • ...własnością konkubentów, to: – w razie rozstania muszą wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności, zaś sąd może je przyznać np. jednemu z nich ze spłatą drugiego; – w razie śmierci jednego z nich...

 • Jak skarga pauliańska chroni wierzyciela?

  Jan Kowalski pożyczył od swojego przyjaciela Adama Nowaka w grudniu 2015 r. kwotę w wysokości 50 000 PLN na leczenie swojej żony. Do dnia dzisiejszego nie oddał pieniędzy, tłumacząc się trudną sytuacją finansową. Cztery miesiące temu Adam spotkał córkę Jana, która chwaliła się swojej koleżance nowym samochodem, który dostała od ojca. Adam próbował skontaktować się ze swoim dłużnikiem i wyjaśnić zaistniałą sytuację, ale przyjaciel nie odbiera telefonów. Co w tej sytuacji Adam Nowak może zrobić?

 • Wierzyciel, który nie zaspokoił swojej wierzytelności z ruchomości dłużnika w postaci samochodu, ze względu na bezskuteczność dwóch terminów licytacji, może przejąć na własność ten samochód płacąc cenę nabycia samochodu lub umarzając swoją wierzytelność o cenę nabycia samochodu.