• Informacje na temat:

  zrównoważony fundusz inwestycyjny pko

Artykuły na temat: zrównoważony fundusz inwestycyjny pko
 • Fundusze inwestycyjne tracą grube miliardy złotych

  Czerwiec przyniósł kolejny spadek wartości aktywów netto, zarządzanych przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wartość środków powierzonych funduszom inwestycyjnym w zarządzanie zmniejszyła się w minionym miesiącu o -1,3%, czyli o -3,8 mld zł do poziomu 280,2 mld zł.

 • Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych +0,8 mld zł

  Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło w styczniu około +0,8 mld zł - poinformowały Analizy Online. Najwięcej kapitału netto przyciągnęły fundusze akcyjne - napłynęło do nich 400 mln zł.

 • Fundusze akcyjne nadal w odwrocie

  Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w maju o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, do 284,1 mld zł - wynika ze wspólnego raportu IZFiA oraz Analiz Online. Fundusze dłużne doświadczyły największego spadku aktywów od blisko trzech lat.

 • Wyniki funduszy inwestycyjnych za grudzień

  Ostatni miesiąc burzliwego 2016 roku przyniósł wreszcie nieco wytchnienia na globalnych rynkach. Na giełdach całego świata mieliśmy do czynienia z rajdem św. Mikołaja z prawdziwego zdarzenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych i polskich uniwersalnych.

 • Aktywa funduszy inwestycyjnych w sierpniu

  W sierpniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych istotnie wzrosły do 274,9 mld zł (+1%). To zasługa przede wszystkim funduszy detalicznych, do których - według szacunków Analiz Online - wpłacono blisko +2 mld zł netto. Indeks WIG notuje historyczne szczyty, a za hossą stoją inwestorzy instytucjonalni, a drobnych inwestorów na GPW nie ma.

 • Analizy Online: Wyniki funduszy inwestycyjnych

  Choć na światowych rynkach mocno trzęsło za sprawą sytuacji w Chinach, gorszych danych z gospodarki amerykańskiej i niepewności na rynku ropy naftowej, to dla klientów krajowych TFI był to jeden z lepszych miesięcy od dłuższego czasu. W sumie trzy czwarte funduszy odnotowało dodatni wynik zarządzania.

 • Raport bieżący nr 66/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Qumak S.A. (dalej "Spółka”), aktualizując informacje przekazane...

 • Lipiec rozgrzał naszych inwestorów do czerwoności

  W lipcu 2017 r. napływ kapitału netto do polskich funduszy inwestycyjnych okazał się mocno dodatni. Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł około +1,6 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem dawno niespotykanego napływu kapitału do funduszy detalicznych. Kontynuacja odpływów z funduszy dedykowanych tylko w niewielkim stopniu zmniejszyła wynik.

 • TFI - luty zanotował odpływ z funduszy

  W lutym dobry nastrój inwestowania w fundusze wyhamował. Choć wielkość wpłat przewyższyła wartość wypłat z funduszy o 1,4 mld zł, to miesiąc ten był najgorszym miesiąc dla funduszy polskich akcji od lipca'14. Odpływy wyniosły -490 mln PLN i

 • TFI: Odwilż na giełdach przyniosła zyski

  Dzięki sprzyjającej sytuacji na światowych giełdach, w tym przede wszystkim polskiej, większość funduszy wypracowała w lipcu dodatnie stopy zwrotu. Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wyniosły na koniec lipca 281,5 mld zł. Lipiec nie przyniósł zmiany trendu na rynku funduszy polskich akcji. Odpływy netto trwają już 17 miesięcy z rzędu. W lipcu wyniosły 170mln PLN i dotyczyły zarówno funduszy