• Informacje na temat:

  zrównoważony fundusz inwestycyjny pko

Artykuły na temat: zrównoważony fundusz inwestycyjny pko
 • Fundusze inwestycyjne tracą grube miliardy złotych

  Czerwiec przyniósł kolejny spadek wartości aktywów netto, zarządzanych przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wartość środków powierzonych funduszom inwestycyjnym w zarządzanie zmniejszyła się w minionym miesiącu o -1,3%, czyli o -3,8 mld zł do poziomu 280,2 mld zł.

 • Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych +0,8 mld zł

  Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło w styczniu około +0,8 mld zł - poinformowały Analizy Online. Najwięcej kapitału netto przyciągnęły fundusze akcyjne - napłynęło do nich 400 mln zł.

 • Fundusze akcyjne nadal w odwrocie

  Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w maju o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, do 284,1 mld zł - wynika ze wspólnego raportu IZFiA oraz Analiz Online. Fundusze dłużne doświadczyły największego spadku aktywów od blisko trzech lat.

 • Wyniki funduszy inwestycyjnych za grudzień

  Ostatni miesiąc burzliwego 2016 roku przyniósł wreszcie nieco wytchnienia na globalnych rynkach. Na giełdach całego świata mieliśmy do czynienia z rajdem św. Mikołaja z prawdziwego zdarzenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych i polskich uniwersalnych.

 • Aktywa funduszy inwestycyjnych w sierpniu

  W sierpniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych istotnie wzrosły do 274,9 mld zł (+1%). To zasługa przede wszystkim funduszy detalicznych, do których - według szacunków Analiz Online - wpłacono blisko +2 mld zł netto. Indeks WIG notuje historyczne szczyty, a za hossą stoją inwestorzy instytucjonalni, a drobnych inwestorów na GPW nie ma.

 • Rynek funduszy inwestycyjnych wraca do bessy

  Po jednorazowym miesiącu na plusie w lutym, rynek funduszy inwestycyjnych powrócił do odpływów trwających od września ubiegłego roku. Odpływy z funduszy akcji polskich przyspieszyły m/m do -230 mln PLN, ale dobre wyniki indeksu sWIG80 od początku roku pozwoliły utrzymać nieznacznie dodatnie przepływy netto do funduszy akcji miśs - małych i średnich spółek (+12 mln PLN).

 • Analizy Online: Wyniki funduszy inwestycyjnych

  Choć na światowych rynkach mocno trzęsło za sprawą sytuacji w Chinach, gorszych danych z gospodarki amerykańskiej i niepewności na rynku ropy naftowej, to dla klientów krajowych TFI był to jeden z lepszych miesięcy od dłuższego czasu. W sumie trzy czwarte funduszy odnotowało dodatni wynik zarządzania.

 • Raport bieżący nr 66/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Qumak S.A. (dalej "Spółka”), aktualizując informacje przekazane...

 • Lipiec rozgrzał naszych inwestorów do czerwoności

  W lipcu 2017 r. napływ kapitału netto do polskich funduszy inwestycyjnych okazał się mocno dodatni. Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł około +1,6 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem dawno niespotykanego napływu kapitału do funduszy detalicznych. Kontynuacja odpływów z funduszy dedykowanych tylko w niewielkim stopniu zmniejszyła wynik.

 • TFI - luty zanotował odpływ z funduszy

  W lutym dobry nastrój inwestowania w fundusze wyhamował. Choć wielkość wpłat przewyższyła wartość wypłat z funduszy o 1,4 mld zł, to miesiąc ten był najgorszym miesiąc dla funduszy polskich akcji od lipca'14. Odpływy wyniosły -490 mln PLN i