• Informacje na temat:

  zryczałtowany podatek dochodowy

Artykuły na temat: zryczałtowany podatek dochodowy
 • Od wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego trzeba zapłacić podatek dochodowy. Ale nie wszystkich to dotyczy.

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

 • Wygrałam na loterii 2 tysiące złotych. Mąż mówi, że muszę od tej kwoty odprowadzić podatek. Czy to prawda? Joanna z Tarnowa...

 • Pomimo tego, że pracownicy masowo wybierają okres wakacji na czas urlopowego wypoczynku, dla wielu pracodawców nie jest to czas, w którym mogą sobie pozwolić na funkcjonowanie na tzw. zmniejszonych obrotach. To powoduje, że w letnich miesiącach wielu z nich posiłkuje się zatrudnieniem sezonowego personelu. Na sposób jego rozliczenia w podatku dochodowym ma wpływ to, w jakiej formie ono występuje.

 • ZUS zmienia umowę o dzieło na zlecenie? To oznacza wyższy podatek

  ...dopłaty zaliczek na podatek dochodowy, a może też stanąć przed roszczeniami współpracowników - podsumowuje Eliza Skotnicka. ZUS jak sądy Rosnące zainteresowanie umowami cywilnoprawnymi potwierdza...

 • Ekwiwalent za umorzone udziały bez podatku dochodowego dla spadkobierców

  Kiedy dochodzi do śmierci wspólnika, spadkobiercy dziedziczą udziały w spółce. Jeśli zdecydują się na ich sprzedaż, wówczas zapłacą podatek dochodowy. A co będzie, jeśli statut spółki wyklucza możliwość wejścia spadkobierców w miejsce wspólników, co oznacza konieczność spłaty? Zdaniem sądów, tym razem podatku dochodowego nie będzie.

 • "Etatowcy" mogą płacić podatek o połowę niższy

  ...koszty, tym niższy podatek i więcej pieniędzy na rękę. Przedsiębiorcy mają w tym względzie większe pole manewru, ale osoby pracujące na etacie mają zazwyczaj niskie koszty uzyskania przychodu(...) przychodów, dzięki czemu mogą płacić o połowę mniejszy podatek, a tym samym zwiększyć kwotę wynagrodzenia netto. Taką możliwość mają pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie za wykonanie czynności...

 • Sprawiedliwe podatki? Najbogatsi w naszym kraju ich nie płacą, a krezusami dla fiskusa są ci, którzy pracują ponad miarę

  Należy zbudować system podatkowy od nowa. Nie mogą tego robić politycy. I jeśli model zostanie opracowany, to nie może być tak, że podczas drugiego czytania w Sejmie ktoś - mówiąc kolokwialnie - dorzuci "...lub czasopisma", co zburzy cały przyjęty wcześniej porządek - mówi w wywiadzie dla DGP Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Prawa Finansowego.

 • Dagmarę, że przy ustalaniu dochodu na członka rodziny brane są pod uwagę różne jego kategorie. – Są to przede wszystkim przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli wynagrodzenia...

 • Sieci apteczne nie płacą podatków. Jak to możliwe, że nie generują zysku?

  Trzech spośród czterech największych przedsiębiorców na rynku aptecznym przynosi straty. W efekcie nie płacą oni w ogóle podatku dochodowego. Trudno dowierzać, że wiedzie im się aż tak źle.