• Informacje na temat:

  zus aktualności

Artykuły na temat: zus aktualności
 • Nawet z pracą nie ma kołaczy. Ekspert: Na aktualności zyskują stwierdzenia Marksa

  ...sposób, że na aktualności zyskują stwierdzenia formułowane w XIX w. przez Marksa. Walka klas, o której pisał niemiecki filozof, jest przecież niczym innym jak konstatacją, że pomiędzy właścicielami(...). A jeśli tak, to co z tym zrobić? - zastanawia się Maszczyk. Na aktualności zyskują stwierdzenia Marksa o walce klas. Na naszych oczach ponownie mocno rozgorzał konflikt pomiędzy właścicielami kapitału...

 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - zasady działania programu

  PPK będą obowiązkowe dla każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, za którego odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS.Z obowiązku utworzenia PPK zwalnia prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) i opłacanie składki podstawowej na rzecz zatrudnionego w wysokości minimum 3,5% wynagrodzenia. Program ma dotyczyć, według szacunków rządu

 • Prawo nie zabrania nam dorabiać nawet, jeśli mamy etat lub pobieramy świadczenia z ZUS. Trzeba tylko wiedzieć, co nam wolno, a czego nie.

 • Rodzic nie płaci alimentów? Wytocz sprawę dziadkom

  Zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można uzyskać alimenty od dziadków w 3 przypadkach. Roszczenie jest zasadne, gdy jeden z rodziców zmarł, a drugi nie pokrywa kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W innej okoliczności, oboje z nich żyją, ale zobowiązany nie jest w stanie uiścić świadczenia. Na przykład, uległ poważnemu wypadkowi. Trzecia możliwość jest taka, że uzyskanie na czas potrzebnych środków finansowych staje się niemożliwe lub istnieją znaczne trudności w...

 • Nowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich - projekt zmian

  .... W obecnym stanie prawnym ZUS upoważnia lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu(...): zniesieniem obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich, a także przechowywania przez wystawiającego drugiej kopii zaświadczeń przez wymagane ustawowo...

 • Biurokracja w Polsce: Przedsiębiorcy mogą skorzystać z udogodnień

  Przeciętny przedsiębiorca z Polski poświęca co roku ok. 286 godzin na załatwienie samych tylko spraw podatkowych, tymczasem średnia unijna to 176 godzin 1 . Są jednak sposoby, by ograniczyć czas poświęcany na wypełnianie biurokratycznych powinności - wiele spraw można załatwić on-line.

 • Panie pracują za mniej

  ...trafia do ZUS, NFZ i US Mężczyźni biorą więcej Już kobiety rozpoczynające karierę zawodową (23-letnie i młodsze) oczekują pensji średnio o 14 proc. niższej niż ich koledzy. Panie po(...) zarejestrowanych użytkowników portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl, którzy przy rejestracji uzupełnili pole "oczekiwane wynagrodzenie". Dla zachowania aktualności danych, analiza obejmuje wyłącznie użytkowników...

 • ID-kaart estoński dowód osobisty

  Jednym z czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości jest elektronizacja usług, świadczonych zarówno pomiędzy firmami, jak i w kontaktach z administracją publiczną. 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).

 • Seniorzy - największy przyrost w grupie 80 plus

  Jednym z największych wyzwań gospodarczych całej Unii Europejskiej jest problem starzejącego się społeczeństwa. Jak podaje Komisja Europejska, w wyniku niskiego wskaźnika urodzeń, wchodzenia w wiek emerytalny powojennego wyżu demograficznego oraz wydłużającego się czasu trwania życia, do 2060 roku liczba seniorów w całej Europie wzrośnie niemal dwukrotnie - z 87 do 153 mln. Dodatkowo największy, trzykrotny przyrost spodziewany jest w grupie 80 plus .

 • Tylko miesiąc do podjęcia ważnego wyboru

  Tylko niecałe 30 dni zostało do podjęcia decyzji ws naszych składek emerytalnych. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna można ja zmienić po dwóch latach.