• Informacje na temat:

  zus druki do wypełnienia

Artykuły na temat: zus druki do wypełnienia
 • ...specjalista poświadczy, że nie możemy pracować, musimy udać się do ZUS. Tam uzyskamy druki do wypełnienia, i dowiemy się, co zrobić po kolei, by dostać rentę. Jeśli mimo dopełnienia formalności ZUS odmówi(...) opłacać składkę rentową. To ona umożliwia otrzymanie renty. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić kilka warunków, między innymi mieć odpowiedni staż. ZUS wylicza wysokość renty na podstawie naszych...

 • Zasady korygowania druków ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS

  Każdy płatnik (osoba fizyczna) zobowiązany jest przekazywać do ZUS za zatrudnione w firmie osoby, np. za pracowników, prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące. Zgłasza też bądź wyrejestrowuje do/z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Gdy w formularzach tych popełni błąd, ma obowiązek go skorygować. Przed dokonaniem tej czynności powinien najpierw upewnić

 • Co robić, gdy dostaniemy druk do wypełnienia dotyczący naszej emerytury...

 • Korygowanie przez płatnika składek błędów w drukach ZUS

  Jednym z obowiązków płatnika składek jest sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS (w tym m.in. zgłoszeniowych i wyrejestrowujących). Istotne jest, aby zostały one wypełnione w taki sposób, aby nie zawierały błędów. Jeżeli natomiast płatnik wykaże w nich nieprawidłowe dane, wówczas powinien je skorygować. Warto więc przypomnieć zasady korygowania druków ubezpieczeniowych.

 • Akta pracownicze; Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?

  ...przekaże do ZUS odpowiednie dokumenty z wykazanymi danymi, na podstawie których nastąpi ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz jego wysokości. Do przekazania tych informacji służy raport ZUS RIA.

 • ZUS zapobiegł wypłacie 1,3 mln zł na rachunki zmarłych emerytów

  Co roku ZUS wysyła za granicę ok. 42 tys. emerytur. Emeryci muszą co roku przesłać do urzędu poświadczenie o istnieniu dalszego prawa do świadczeń, czyli druk, który zaświadcza, że dany świadczeniobiorca żyje.

 • Mam swoją małą działalność. Gdy żona zaczęła chorować, wszystko wydawałem, by ją ratować. Przez to przestałem płacić ZUS. Teraz ona odeszła na zawsze, a ja nie wiem, czy będę miał za co godnie ją pochować. Bo nie miała emerytury, a ja mam zaległości w zakładzie… Przemysław D. Lublin...

 • Przedsiębiorcy mają obowiązek wypełniania formularzy Z-3 i Z-3a dla swoich pracowników i zleceniobiorców, jeśli korzystają oni ze świadczeń wypłacanych przez ZUS. Obowiązek ten nałożony jest na przedsiębiorców zatrudniających poniżej 21 pracowników oraz dodatkowo na wszystkie firmy, których pracownicy ubiegają się o wypłatę zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Obowiązku tego można dopełnić on-line.

 • ...1. Formalności załatwiasz w ZUS. Po śmierci bliskiej osoby otrzymasz zasiłek pogrzebowy (4 tys. zł). W oddziale ZUS wypełnisz...

 • Czas na przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Zatrudniając pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy opłacać za nich do ZUS składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz prowadzić dodatkową dokumentację (ewidencję) dotyczącą wykonywanej przez nich pracy. Do obowiązków pracodawcy należy też zgłoszenie w organie rentowym okresów pracy, w których zatrudniał