• Informacje na temat:

  zus lublin

Artykuły na temat: zus lublin
 • Mam swoją małą działalność. Gdy żona zaczęła chorować, wszystko wydawałem, by ją ratować. Przez to przestałem płacić ZUS. Teraz ona odeszła na zawsze, a ja nie wiem, czy będę miał za co godnie ją pochować. Bo nie miała emerytury, a ja mam zaległości w zakładzie… Przemysław D. Lublin...

 • Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

  Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej(...) osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez wskazane osoby. Bywa też tak, że ustala obowiązek ubezpieczeń.

 • Składki ZUS przy zbiegu ubezpieczeń

  Składki na ZUS od umów zleceń nie będą odprowadzane, jeśli w umowie o pracę ma pani zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie. Obecnie minimalna pensja wynosi 1850 zł (brutto), a od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie do 2 tys zł. Taką interpretację przepisów (art. 9 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) potwierdza decyzja nr 422/2016 Oddziału ZUS w Lublinie. Jeśli w firmie...

 • ZUS: Coraz więcej wniosków o emerytury od osób, które pracowały w Polsce i za granicą

  Do ZUS wpływa coraz więcej wniosków o emerytury i renty od osób, które pracowały w Polsce i za granicą - poinformował PAP rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. W I kwartale 2018 roku złożono takich wniosków o 34,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  Od wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie(...) również wtedy, gdy ZUS przekwalifikuje samodzielną umowę o dzieło na umowę zlecenia.

 • ZUS od nieodpłatnej umowy współmałżonków

  Generalnie osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń nie powstanie natomiast dla zleceniobiorcy, gdy umowa zlecenia ma nieodpłatny charakter. Zasada ta nie dotyczy jednak współmałżonka przedsiębiorcy pomagającego mu w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie nieodpłatnej

 • ZUS ma prawo podważyć zawartą umowę i wysokość pensji z etatu

  Powstanie ubezpieczeń w ZUS Pracownik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom w ZUS od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Można więc uznać, że nawiązanie stosunku pracy(...) zm.). O tym, czy strony istotnie nawiązały stosunek pracy, stanowiący tytuł do ubezpieczeń w ZUS, nie decyduje jednak samo formalne zawarcie umowy o pracę, podpisywanie list obecności, czy też...

 • Uczelnie omijały ZUS. Teraz słono zapłacą

  Niektóre szkoły wyższe mają miliony zaległych składek za ubezpieczenie społeczne. Choć walczą o swoje w sądach, są na straconej pozycji.

 • ...gotówki: specjalny dodatek. Będzie on wypłacony z marcową emeryturą (rentą). ZUS przyznaje dodatek z urzędu, więc nie trzeba składać wniosku w tej sprawie. Stawki dodatku – w tabelce na stronie obok. Zapytaliśmy ekspertów, na co konkretnie mogą liczyć emeryci i renciści.   Pani Anna z Suwałk otrzymuje na rękę 2065,08 zł emerytury. Jaką podwyżkę otrzyma z ZUS? Emerytura brutto p. Anny...

 • Niższe składki ZUS przewidziane tylko dla uczciwych firm

  Co dziesiąty przedsiębiorca, który uzyskał z ZUS indywidualną interpretację dotyczącą zwolnienia ze składek w Polsce z racji zatrudnienia na umowę o pracę w innym kraju UE, i tak musiał je uregulować. Wraz z odsetkami.