• Informacje na temat:

  zus macierzyński

Artykuły na temat: zus macierzyński
 • Od początku 2016 roku zmieniły się zasady wypłacania zasiłków macierzyńskich dla mam, które prowadzą działalność gospodarczą. Zlikwidowano możliwość uzyskania bardzo wysokich świadczeń przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego tylko dlatego, że kobieta wpłaciła jedną wysoką składkę.

 • Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego

  Pojawianie się dziecka to przełom w każdej rodzinie, nie tylko od względem emocjonalnym, ale także finansowym. Niemowlę generuje spore wydatki, dlatego wiele pracownic stara się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego. Jak to zrobić?

 • Jestem w ciąży i pracuję w niepełnym wymiarze godzin od dwóch lat. Dwa miesiące temu podjęłam drugą pracę, na pełny etat. Czy ZUS może podważyć moje prawo do zasiłku macierzyńskiego? Maja Laskowska z Lubartowa...

 • Zasiłki macierzyńskie podwyższone do kwoty świadczenia rodzicielskiego w raportach ZUS

  Wypłacony przez pracodawcę zasiłek macierzyńskiego 1.000 zł,,powinien być wykazywany w raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia. Zacznie on jednak obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2016 r. Do tego czasu rozliczając te świadczenia w raportach ZUS (za styczeń i luty 2016 r.) należy posługiwać się dotychczasowymi kodami oznaczającymi zasiłek macierzyński. Trzeba też od tego

 • Pod koniec września urodzę dziecko. Czy jeśli teraz założę firmę i przystąpię do ubezpieczenia chorobowego, dostanę zasiłek macierzyński? Słyszałam, że planowane są jakieś zmiany. Hanna z Wałbrzycha.

 • Kiedy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?

  Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego może być wypłacany odpowiednio w wysokości 100 proc., a następnie 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku, lub też w wysokości 80 proc. tej podstawy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego może stanowić podstawę do wyrównania wypłaconego wcześniej zasiłku macierzyńskiego, jednak wyłącznie

 • Partnerka mojego syna tuż po urodzeniu dziecka porzuciła je. Wcześniej nie pracowała (nie była ubezpieczona). Czy w takiej sytuacji synowi, jako ojcu, należy się świadczenie macierzyńskie? – pyta Maria T. z Małopolski.

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  Po wykorzystaniu przez pracownicę 270-dniowego okresu zasiłkowego, ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia(...) macierzyńskiego, jeżeli w styczniu br. pracownicy przyznano podwyżkę?

 • Pani Teresa z Garwolina pracuje w firmie, która ma zostać zlikwidowana. Teraz p. Teresa przebywa na urlopie macierzyńskim, ale chce skorzystać też z urlopu rodzicielskiego. Zastanawia się, czy może być zwolniona...

 • Comiesięczne ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

  Począwszy od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński, który po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych okaże się niższy od kwoty świadczenia rodzicielskiego, ulega stosownemu podwyższeniu. Nie wystarczy jednak raz ustalić prawo do podwyższenia zasiłku oraz obliczyć jego kwotę. Czynności te powinny być powtarzane co miesiąc.