• Informacje na temat:

  zus minimalne wynagrodzenie

Artykuły na temat: zus minimalne wynagrodzenie
 • ...– Od roku 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł brutto, czyli 1286,16 zł netto. Tyle dostaniemy, gdy pracujemy na etacie, w pełnym wymiarze czasu i mamy przynajmniej rok(...) jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wypłat za godziny nadliczbowe. Na części etatu dostaje się część płacy minimalnej. Od wysokości minimum zależą też np.: dodatek za pracę w nocy, kwota...

 • Składki ZUS po wzroście minimalnej płacy w 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zwiększenie kwoty tego wynagrodzenia ma swoje odzwierciedlenie w składkach ZUS. W oparciu o jego wysokość ustala się m.in. najniższą podstawę wymiaru składek określonej grupie ubezpieczonych, a także obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

 • 13-złotowa stawka do obejścia. Tak firmy ominą minimalne wynagrodzenie

  ..., posłanka klubu PO. W praktyce przepisy nie zabraniają stosowania takich rozwiązań. - W jednej umowie-zleceniu można ustalić wynagrodzenie danego zleceniobiorcy oraz zastrzec koszty, jakie ponosi on(...) w zatrudnieniu przygotowują się w ten sposób do wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej - tłumaczy Jarosław Adamkiewicz. Przewidują oni wysokie kary umowne i jednocześnie starają się porozumieć z zatrudnionymi...

 • W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 1850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. W oparciu bowiem o jego kwotę m.in. opłacają oni składki ubezpieczeniowe za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie. Jej wzrost spowoduje więc zwiększenie zobowiązań składkowych płatników względem ZUS.

 • Dostałam pracę za minimalne wynagrodzenie, podobnie jak moja wnuczka. Mam brutto 1680 zł, a ona 1344 zł. Dlaczego taka różnica? - pyta Irena F. z Radomia.

 • Płaca minimalna: Stawka godzinowa na poziomie 12 złotych

  Płace. PiS złożył dziś w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej minimalną godzinową stawkę wynagrodzenia na poziomie 12 zł.

 • Od 1 stycznia 2014 r. o 80 zł wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Zmiany wysokości składek ZUS z powodu wzrostu wynagrodzeń

  Od 1 stycznia 2018 r. wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zwiększy się też prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Wraz ze wzrostem poziomu tych wynagrodzeń określonej grupie ubezpieczonych podwyższone zostaną limity dotyczące podstaw wymiaru składek.

 • ...projekcie. Po pierwsze: osoby pracujące na umowie zlecenia będą miały odprowadzane składki na ZUS od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (obecnie wielu pracodawców podaje zaniżone(...) przysługiwać zasiłek macierzyński nawet przez 52 tygodnie! Młoda mama ma prawo do tego zasiłku z ZUS-u, o ile do dnia porodu była opłacana od jej umowy zlecenia składka chorobowa. Wynagrodzenie: na...

 • Składki ZUS od pensji za grudzień wypłaconej w styczniu

  Część pracodawców wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca pracownikom na początku następnego miesiąca. Ponieważ z dniem 1 stycznia zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogą powstać wątpliwości, jak naliczyć składki ZUS od pensji ustalonej w kwocie minimalnej należnej za grudzień, a wypłaconej w styczniu.