• Informacje na temat:

  zus najniższe wynagrodzenie

Artykuły na temat: zus najniższe wynagrodzenie
 • Zarobki w ZUS: Przeciętnie niemal 20 tys. zł dla członków Zarządu

  Jak wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku wyniosło 3785 zł brutto (co oznacza spadek o 0,3 proc. w porównaniu do 2013 roku). Jak się okazuje, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ZUS wynagrodzenia są bardzo zróżnicowane.

 • Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

  Zasadniczo osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Z kolei podleganie tym ubezpieczeniom wiąże się z koniecznością opłacania na nie składek. Przedsiębiorca nalicza je od podstawy wymiaru, którą ustala się w oparciu o określone wynagrodzenia. Mianowicie o prognozowane przeciętne wynagrodzenie

 • Wynagrodzenia sędziów

  Wysokość zarobków sędziów jest uzależniona od stażu pracy i pełnionej funkcji. Podstawą do określenia ich płacy zasadniczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ustalone przez GUS (w 2010 roku było to 3197,86 zł). Stawki te są następnie przeliczane przez odpowiednie mnożniki w zależności od stanowiska. Największe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują sędziowie sądu...

 • Prezydent podpisał nowelizację podnoszącą najniższe emerytury

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszącą od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury do 1 tys. złotych oraz zmianę zasad waloryzacji świadczeń - poinformowano w piątek na stronie internetowej prezydenta.

 • ...u innego pracodawcy na zasadzie umowy o pracę i pobiera Pani co najmniej najniższe wynagrodzenie, tj. 1680 zł od stycznia 2014 roku, wówczas z tytułu dodatkowej umowy zlecenia będzie Pani podlegała(...) Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy zlecenia składki ZUS potrącane są w różny sposób, w zależności od tego, czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada pracownik...

 • Główne zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku

  Prorodzinne ułatwienia i oskładkowanie umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia to główne zmiany w PIT i ZUS, jakie czekają nas w 2016 roku.

 • Wynagrodzenia w branży budowlanej

  ...250 osób. Połowa pracowników szeregowych w firmach tej wielkości otrzymywała płace mieszczące się w przedziale od 2300 do 3950 PLN. Wynagrodzenie zatrudnionych na tym samym szczeblu w średnich(...) PLN. Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US Na jakim poziomie kształtowały się zarobki Polaków w 2009 roku? Czy skutki obecnego kryzysu odbiły się na naszych...

 • W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 1850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. W oparciu bowiem o jego kwotę m.in. opłacają oni składki ubezpieczeniowe za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie. Jej wzrost spowoduje więc zwiększenie zobowiązań składkowych płatników względem ZUS.

 • Wynagrodzenia w województwie małopolskim

  ...pracownicy odpowiedzialni za administrowanie i działalność wspierającą. Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US Średnie wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wyniosło(...) i gorącą wodę zarabiały średnio 4780 PLN. Około 4223 PLN - o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem - wyniosły wynagrodzenia w produkcji metali. Z kolei najniższe płace oferowano osobom zatrudnionym przy...

 • Od 1 marca wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS

  1000 zł brutto emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, 750 zł renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - to kwoty najniższych świadczeń, które od 1 marca będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.