• Informacje na temat:

  zus nowa kwota bazowa

Artykuły na temat: zus nowa kwota bazowa
 • ...r., jednocześnie kontynuując opłacanie składek ZUS. Uwaga! Z wnioskiem takim można wystąpić tylko raz w życiu i podstawa obliczenia nowego świadczenia zostanie pomniejszona o pobrane już kwoty. Jeżeli uprawniony złoży do ZUS wniosek w sprawie tej korekty, zakład sprawdzi, czy wysokość nowej emerytury będzie wyższa od obecnej. Jeśli tak, wnioskodawca otrzyma wypłatę w wyższej kwocie. Ale jeśli...

 • Przyszli emeryci muszą lawirować, by nie stracić. Bez zmian w sposobie ustalania wysokości nowych emerytur

  Resort pracy nie planuje żadnych zmian w sposobie ustalania wysokości nowych emerytur. I to mimo że skomplikowane zasady waloryzacji kapitału emerytalnego są powszechnie krytykowane.

 • Jestem już na emeryturze. Wiem, że ZUS może przeliczać świadczenia i dzięki temu będą one wyższe. W jakiej sytuacji to robi? Czy o przeliczenie trzeba wystąpić? Bożena A. z Głogowa...

 • Emerytura po emeryturze może być niższa

  21 czerwca mija termin na złożenie skargi do sądu, w którym zapadł wyrok w sprawie zaniżonej tzw. emerytury po emeryturze. Termin ten dotyczy jednak tylko tych pań, które w przeszłości odwołały się do sądu od negatywnej dla siebie decyzji ZUS.

 • Występując o emeryturę w marcu można zyskać nawet kilkaset złotych

  Główny Urząd Statystyczny podał właśnie, że kwota bazowa, która ma istotny wpływ na wysokość przyznawanych przez niego emerytur i rent, wyniesie 2578,26 zł. Będzie więc wyższa od obowiązującej obecnie (wynosi 2275,37 zł) o 302,89 zł.

 • ZUS podał: Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

  W tym roku świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zwaloryzowane o wskaźnik wynoszący 100,68 proc. - poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. To bardzo nisko z uwagi na utrzymującą się w Polsce deflację. Od marca 2015 roku najniższa emerytura wyniesie 880,45 zł.

 • Zarobki polskich nauczycieli

  ...roku średnie wynagrodzenie brutto nauczycieli kształtuje się następująco: 4817 zł dla nauczyciela dyplomowanego (wcześniej 4502 zł), 3770 zł dla nauczyciela mianowanego (wcześniej 3 523 zł), 2 906 zł dla nauczyciela kontraktowego (wcześniej 2716 zł). Nauczyciel stażysta średnio zarabia 2 618 zł (przed 1 września było to 2447 zł). Trzeba jednak pamiętać, że kwota średniego wynagrodzenia brutto to...

 • Na nowych zasadach ustalania kwoty bazowej nie zyskają wszyscy seniorzy. Pobierający świadczenia przedemerytalne nie mogą złożyć wniosku o ustalenie nowej kwoty bazowej.

 • Wyższe pensje dla nauczycieli!

  ...minimalnego wynagrodzenia zależą od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego i wynoszą odpowiednio: Średnie wynagrodzenie również w górę Od 1 września wzrosła również kwota bazowa, od(...)Nowa tabela Od 1 września zmieniono załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych...

 • Od 1 marca wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS

  1000 zł brutto emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, 750 zł renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - to kwoty najniższych świadczeń, które od 1 marca będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.