• Informacje na temat:

  zus pl swiadczenia pielegnacyjne

Artykuły na temat: zus pl swiadczenia pielegnacyjne
 • .... Dodatkowe pieniądze z ZUS – kto je otrzyma Osoby starsze, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę, oraz osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, mają prawo ponadto do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS – 203,50 zł. Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu. Taki emeryt czy rencista nie...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Społecznej. Do wniosku (do pobrania w MOPS) trzeba dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz dotychczasowe świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające opłacone składki na ZUS. Czasami...

 • Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy?

  Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

 • Nie, ponieważ dodatek pielęgnacyjny przysługuje tylko tej osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Zatem do tego świadczenia byłby uprawniony Pani tata. Przepisy nie przewidują sytuacji, by ten dodatek pielęgnacyjny był pobierany przez inną osobę niż wskazana w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS. Podst. prawna: art. 7 i 75 ustawy...

 • 1 listopada wzrosną zasiłki pielęgnacyjny, specjalny opiekuńczy i dla opiekunów

  - 1 listopada wzrosną zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej - poinformowała w poniedziałek w Stargardzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • Mąż jest po zawale serca, obecnie leczy się także psychiatrycznie i wymaga stałej opieki. Otrzymuje niewiele ponad 700 zł renty. Czy ze względu na stan zdrowia może starać się o jakieś dodatkowe świadczenia z ZUS? Bronisława S. z Sandomierza...

 • ZUS wysyła PIT-y do podatników

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2015 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2015 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2016 r.

 • .... Jeśli dochód jest wyższy, to usługi te mogą być przyznane za częściową lub całkowitą odpłatnością. Pełny koszt jednej godziny takiej usługi wynosi powyżej 10 zł. 3. Dodatki z ZUS Czy seniorzy dostają też, w związku z wiekiem, zasiłki z ZUS-u? Tak, osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują z ZUS dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty. Jest on przyznawany tym osobom automatycznie, gdy...

 • 930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli

  Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.