• Informacje na temat:

  zus ponowne przeliczenia emerytury

Artykuły na temat: zus ponowne przeliczenia emerytury
 • Chcę przeliczenia emerytury

  ...i nieskładkowych do stażu pracy. Można też wnioskować o ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury. Muszą być spełnione jednak łącznie wymagane warunki. – Jakie? – Musi pani wskazać do ponownego(...) r. o emeryturach i rentach z FUS Wniosek złóż na piśmie lub ustnie O ponowne ustalenie prawa do świadczenia lub jego wyso kości staraj się w oddziale ZUS. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające okresy...

 • Warto ponownie przeliczyć emeryturę

  Od 2015 roku w kapitale początkowym inaczej są uwzględniane okresy ukończenia studiów i opieki nad dzieckiem. Dlatego warto wystąpić w wnioskiem do ZUS o ponowne przeliczenie przyznanej emerytury.

 • Na emeryturze jestem od 2 lat. Ostatnio znalazłam dokumenty poświadczające moje zarobki w jednym z nieistniejących już zakładów pracy. Zastanawiam się, czy to nie podniosłoby mojej emerytury. Czy mogłabym wystąpić o jej ponowne przeliczenie? Anita z Golczewa.

 • Ponowne przeliczenie emerytury może oznaczać podwyższenie świadczenie

  Przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS stosuje korzystniejsze przepisy. Obecnie obowiązują korzystniejsze zasady uwzględniania okresów ukończenia studiów, urlopu wychowawczego czy opieki nad dzieckiem przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

 • Ma Pani prawo złożyć wniosek do ZUS-u o ponowne obliczenie podstawy wymiaru emerytury. Jednak to nie gwarantuje przyznania jej w wyższej wysokości. Wszystko zależy od wysokości zgromadzonych przez Panią składek i od wyliczeń ZUS-u. Podst. prawna: art...

 • Przez brak informacji zaniżone mogą być tysiące emerytur

  Problem dotyczy osób, które nie złożyły wniosków o przeliczenie świadczenia na podstawie płacy minimalnej, bo nie wiedziały o takiej możliwości. ZUS nie może zrobić tego z automatu, jedynie na wniosek.

 • Nowe przepisy pozwalają na ponowne przeliczenie świadczenia i tym samym podwyższenie go. Złóżmy więc wniosek w ZUS.

 • Pracujący emeryt a ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego

  Osoby, które po przyznaniu emerytury nadal pracują, mogą ubiegać się o przeliczenie świadczenia. Jeżeli emerytura była obliczona według starych zasad, ZUS doliczy okresy składkowe i nieskładkowe, które wystąpiły po przyznaniu świadczenia.

 • ...o ponad 100 zł. We wszystkich tych przypadkach (również opisywanych w ramce) możemy wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury. ZUS zrobi tego z urzędu. Trzeba samemu złożyć odpowiedni wniosek(...). Pracujący emeryci mają więc prawo występować do ZUS-u o przeliczanie emerytury z uwzględnieniem kolejnych lat, w których składki były opłacane. Jeśli otrzymują świadczenie wypłacane według starych...

 • ZUS powinien ponownie przeliczyć świadczenia wcześniejszych emerytów

  - Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku szczecińskiego sądu nie wyobrażam sobie, aby zakład mógł pozostać przy dotychczasowej praktyce - mówi Przemysław Stobiński, radca prawny, senior associate z Kancelarii Prawnej CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki spółka komandytowa.