• Informacje na temat:

  zus pracodawcy

Artykuły na temat: zus pracodawcy
 • Zbyt późne dostarczenie L4 pracodawcy to niższy zasiłek

  Każdy pracodawca, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzymuje natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie drogą(...) zwolnienia pracodawcy. - Pracodawcy popierają wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich. Po pierwsze, zmniejsza to biurokrację, prowadzenie dokumentacji papierowej. Z minuty na minutę będziemy widzieli...

 • Pracodawcy unikają płacenia składek ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi oskładkowaniem wszystkich zleceń

  Pracodawcy unikają płacenia danin na ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi więc oskładkowaniem wszystkich zleceń, nie tylko tych do wysokości płacy minimalnej.

 • ...odpowiedzi w tej sprawie w ciągu 7 dni. Przy rozwiązaniu umowy o pracę firma nie ma obowiązku automatycznie wydawać druku ZUS Rp.7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu), ale jeśli pracownik wystąpi z takim wnioskiem, pracodawca musi mu wystawić ten dokument. Warto to zrobić, bo druk ZUS Rp.7 będzie w przyszłości potrzebny do wyliczenia emerytury. Jeżeli firma zatrudnia ponad 20 osób...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Osiągnęłam już wiek emerytalny. Słyszałam, że można wystąpić do ZUS o wypłacanie emerytury i nie informować o tym fakcie pracodawcy. Po przejściu na emeryturę chciałabym nadal pracować, a nie jestem pewna, czy szef mnie nie zwolni, kiedy się dowie, że dostaję świadczenie z ZUS… Lidia, e-mail...

 • Dokumentacja ZUS - zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji.

 • ZUS kwestionuje wynagrodzenia górników

  Zawodowego Górników w Polsce. Długa kolejka Związkowców oburza także to, że emerytowani pracownicy chcąc przeliczyć świadczenia miesiącami czekają na zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające wysokość(...) z wynagrodzeniem z lat 80. Zachęcamy, by dołączali ich oryginały do wniosku o przeliczenie  emerytury . Co prawda ZUS  nie chce ich uznawać, bo np. nie mają pieczątek, ale fizycznie są. I można z nimi...

 • Trwa wysyłka informacji o stanie konta w ZUS

  Do 20 mln osób w Polsce trafi informacja z ZUS o stanie konta. W przyszłości zgromadzone składki będą stanowiły podstawę naszej emerytury. Warto zweryfikować dane i jeśli nie będą się zgadzać, interweniować u pracodawcy lub w Zakładzie - przypomina Magdalena Przewoźniak z Centrali ZUS.

 • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS.

 • Związkowcy ostrzegają, że obniżenie podstawy opłacania składek spowoduje spadek wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy uważają, że proponowana zmiana nikomu w niczym nie pomoże.