• Informacje na temat:

  zus pracodawcy

Artykuły na temat: zus pracodawcy
 • ...odpowiedzi w tej sprawie w ciągu 7 dni. Przy rozwiązaniu umowy o pracę firma nie ma obowiązku automatycznie wydawać druku ZUS Rp.7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu), ale jeśli pracownik wystąpi z takim wnioskiem, pracodawca musi mu wystawić ten dokument. Warto to zrobić, bo druk ZUS Rp.7 będzie w przyszłości potrzebny do wyliczenia emerytury. Jeżeli firma zatrudnia ponad 20 osób...

 • Pracodawcy unikają płacenia składek ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi oskładkowaniem wszystkich zleceń

  Pracodawcy unikają płacenia danin na ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi więc oskładkowaniem wszystkich zleceń, nie tylko tych do wysokości płacy minimalnej.

 • Osiągnęłam już wiek emerytalny. Słyszałam, że można wystąpić do ZUS o wypłacanie emerytury i nie informować o tym fakcie pracodawcy. Po przejściu na emeryturę chciałabym nadal pracować, a nie jestem pewna, czy szef mnie nie zwolni, kiedy się dowie, że dostaję świadczenie z ZUS… Lidia, e-mail...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • ZUS kwestionuje wynagrodzenia górników

  Zawodowego Górników w Polsce. Długa kolejka Związkowców oburza także to, że emerytowani pracownicy chcąc przeliczyć świadczenia miesiącami czekają na zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające wysokość(...) z wynagrodzeniem z lat 80. Zachęcamy, by dołączali ich oryginały do wniosku o przeliczenie  emerytury . Co prawda ZUS  nie chce ich uznawać, bo np. nie mają pieczątek, ale fizycznie są. I można z nimi...

 • Trwa wysyłka informacji o stanie konta w ZUS

  Do 20 mln osób w Polsce trafi informacja z ZUS o stanie konta. W przyszłości zgromadzone składki będą stanowiły podstawę naszej emerytury. Warto zweryfikować dane i jeśli nie będą się zgadzać, interweniować u pracodawcy lub w Zakładzie - przypomina Magdalena Przewoźniak z Centrali ZUS.

 • W nowej ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego nie ma zakazu dorabiania. To ważne dla osób pobierających małe świadczenia z ZUS.

 • Dokumentacja pracownicza w archiwum pracodawcy

  W okresie zatrudniania pracownika wytwarzana jest duża ilość dokumentów związanych z wykonywaniem pracy. Mają one różny charakter, różny jest też czas ich przechowywania. Za prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej przechowywanie w odpowiednich warunkach odpowiada pracodawca. To on musi zapewnić, aby była przetrzymywana przez odpowiednio długi okres.

 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  Od wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie(...) również wtedy, gdy ZUS przekwalifikuje samodzielną umowę o dzieło na umowę zlecenia.

 • Związkowcy ostrzegają, że obniżenie podstawy opłacania składek spowoduje spadek wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy uważają, że proponowana zmiana nikomu w niczym nie pomoże.